Preskočiť na obsah


Organizačný poriadok

Organizačný poriadok ÚGKK SR - schválený Rozhodnutím predsedu ÚGKK SR č. P/2020/001626-0001 (účinnosť od 01.01.2021)

Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR č. P/2021/001717-0001 o schválení zmeny Organizačného poriadku ÚGKK SR č. P/2020/001626-0001 zo dňa 31.12.2020 (účinnosť od 31.05.2021)

Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR č. P/2021/001939-0001 o schválení zmeny Organizačného poriadku ÚGKK SR č. P/2020/001626-0001 zo dňa 31.12.2020 (účinnosť od 30.06.2021)

Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR č. P/2021/002259-0001 o schválení zmeny Organizačného poriadku ÚGKK SR č. P/2020/001626-0001 zo dňa 31.12.2020 (účinnosť od 01.10.2021)

Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR č. P/2021/002499-0001 o schválení zmeny Organizačného poriadku ÚGKK SR č. P/2020/001626-0001 zo dňa 31.12.2020 (účinnosť od 01.11.2021)

Rozhodnutia predsedu ÚGKK SR č. OU/2022/001914-0001 zo dňa 21.06.2022 o schválení zmeny Organizačného poriadku ÚGKK SR č. P/2020/001626-0001 zo dňa  31.12.2020 (účinnosť od 01.07.2022)

Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR č. OU/2022/001914-0003 zo dňa 22.09.2022 o schválení zmeny Organizačného poriadku ÚGKK SR č. P/2020/001626-0001 zo dňa 31.12.2020 (účinnosť od 01.10.2022)

Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR č. OU/2022/001914-0004 zo dňa 29.11.2022 o schválení zmeny Organizačného poriadku ÚGKK SR č. P/2020/001626-0001 zo dňa 31.12.2020 (účinnosť od 01.01.2023)


 

 

Aktualizované 11.01.2023