Preskočiť na obsah


Novinky

Nová smernica

24.05.2023 V sekcii Technické predpisy a iné akty riadenia je zverejnená Smernica na postup pri zápise, zmene a výmaze vecného bremena v súbore popisných informácií katastra nehnuteľností č. SM_UGKK SR_15/2023.
 

Nové číslo GaKO

15.05.2023 Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 05/2023
 

Special Achievement in GIS Award

11.04.2023 ÚGKK SR a GKÚ získali ocenenie „Special Achievement in GIS Award“ , ktoré každoročne udeľuje firma Esri vybraným komplexným riešeniam v oblasti GIS za Mapový klient ZBGIS.
 

Prezentácia predsedu ÚGKK SR na VZ KGK

31.03.2023 V sekcii Kataster nehnuteľností\aktuality je zverejnená Prezentácia predsedu ÚGKK SR na VZ KGK na Štrbskom plese – Najaktuálnejšie informácie z rezortu
 

Prezentácia k Usmerneniu ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_1/2022

20.02.2023 V sekcii Kataster nehnuteľností/Aktuality je zverejnená prezentácia Ing. Michala Leitmana na tému "Zmeny v novom usmernení na opravu podrobných bodov a
výmer parciel"
 

Pokyn predsedu ÚGKK SR č. POK_UGKK SR_1/2023 z 15. februára 2023

15.02.2023 Týmto pokynom sa v súvislosti s tzv. uznaným spôsobom autorizácie (zavedeným od 01.01.2023) uvádza, v ktorých prípadoch sa uznaný spôsob autorizácie považuje za legitímny spôsob autorizácie elektronických dokumentov a uvádzajú sa príklady rozlíšenia uznaného spôsobu autorizácie a kvalifikovaného elektronického podpisu v Centrálnom systéme katastra nehnuteľností.
 

Oznam pre geodetov

16.12.2022 Použitie služieb Portálu ESKN pre geodetov so staršími kartami eID

#PortálESKN
 

Používanie Portálu ESKN so staršími eID

09.12.2022 Informácia o používaní elektronických služieb Portálu ESKN so starším typom elektronického občianskeho preukazu vydaného pred 20.06.2021.
#PortálESKN
 

ROBÍME PRE OBČANOV SLOVENSKA

29.11.2022 Hodnotenie zadávateľov VEREJNÝCH ZÁKAZIEK za rok 2022. 

Úrad geodézie, kartografie a katastra, ktorý vediem medzi ministerstvami a Ústred. orgánmi štátnej správy obsadil 1.MIESTO.

S verejnými našimi spoločnými prostriedkami narábame obozretne, šetrne, efektívne a účelne.
 

Prezentácia predsedu ÚGKK SR na 29. ročníku SGD

26.10.2022 Celoslovenské odborné podujatie 29.Slovenské geodetické dni sa konajú v Žiline v dňoch 26.-27.10.2022 za účasti viac ako 400 geodetov. Odborníci sa dozvedia najnovšie informácie z nášho fachu či z legislatívy, elektronizácie služieb KN, z geodet. základov či GaK činnosti. Množstvo nových veci z činnosti ÚGKK SR, GKÚ a VÚGK z mojej prezentácie na 29.SGD. Robíme pre občanov SR
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8] 

Aktualizované 05.02.2019