Aktuality

Najnovšie

Všetky aktuality

Oznamy

Oznamy

Ak evidujete pomalšie reakcie Katastrálneho portálu, alebo je portál vyťažený vyšším náporom používateľov využite možnosť jednoduchého vyhľadávania popisných údajov z katastra nehnuteľností prostredníctvom aplikácie CICA (Cadastral Information Correctly Applied).

Bližšie informácie k tejto aplikácii nájdete tu.  

 

VÚGK oznamuje, že z dôvodu účinnosti zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, od 25.05.2018 platia nové Obchodné a licenčné podmienky poskytovania vybraných údajov  z  informačného systému katastra nehnuteľností.

Bližšie informácie sú zverejnené tu.

 

 

VÚGK dáva do pozornosti informáciu podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Osobné údaje obsiahnuté v Informačnom systéme katastra nehnuteľností, ktorú vydal Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

Bližšie informácie sú zverejnené tu.

 

 

Všetky oznamy

Kontakty

Kontaktné údaje

Výskumný ústav geodézie
a kartografie v Bratislave

Chlumeckého 4
826 62 Bratislava
Tel: +421 2 2081 6180

Podateľňa VÚGK

Pracovné dni: 08:00-14:00
E-mail:

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov na VÚGK

E-mail: zodp.osoba.OOU.vugk@skgeodesy.sk  

Tel.: +421 2 2081 6192

Mapka s umiestnením ústavu

Súradnice (ETRS89)
48°09'26.28''N 
17°10'19.49''E

Elektronická podateľňa slovensko.sk