Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo www.vugk.sk spĺňa všetky základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom o štandardoch pre IS Ministerstva financií č. 55/2014 Z. z.

Webové sídlo je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádových štýlov (CSS), s miernym obmedzením aj pri zobrazovaní elementov prostredníctvom Java skriptov. Webové sídlo je definované v relatívnych jednotkách a jeho elementy je možné veľkostne prispôsobovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Textové súbory na tomto webovom sídle sú zverejňované okrem formátu .html aj vo formáte .pdf. Na zobrazenie dokumentov v .pdf odporúčame mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader.

Súbory obsahujúce tabuľky sú zverejňované súčasne vo formáte .ods a .xlsx, prípadne vo formáte .csv.

Grafické súbory sa na webovom sídle zverejňujú najmä vo formáte .jpg a .png.

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou portálu kontaktujte, prosím, správcu obsahu webového sídla na e-mailovej adrese: VUGK_Webmaster@skgeodesy.sk 

 

 

Aktualizované 24.10.2019