Organizačný poriadok

Organizačný poriadok ÚGKK SR - schválený rozhodnutím predsedníčky ÚGKK SR č. P-9476/2017 (účinnosť od 20.10.2017)

Rozhodnutie predsedníčky ÚGKK SR č. P - 8227/2018 o schválení zmeny Organizačného poriadku Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. P – 9476/2017 zo dňa 19.10.2017

 

 

 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 08.10.2018