Organizačný poriadok

Organizačný poriadok ÚGKK SR - schválený rozhodnutím predsedníčky ÚGKK SR č. P-9476/2017 (účinnosť od 20.10.2017)

 

 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 23.10.2017