9. Elektronické poskytovanie údajov súboru popisných a geodetických informácií pre zhotoviteľov geodetických a kartografických prác

Dňom 15.10.2014 zabezpečil ÚGKK SR prostredníctvom VÚGK rozšírenie funkcionality súčasného informačného systému katastra nehnuteľností o možnosť poskytovať údaje o parcelách zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností vo výmennom formáte „FUVI“. KO OÚ majú možnosť poskytovať zhotoviteľom geodetických a kartografických prác komplexné údaje o parcelách na základe plošného výberu zvoleného v systéme SKM v elektronickej forme.

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 28.04.2015