21. Osobitná odborná spôsobilosť

ÚGKK SR v súlade so zákonom č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii zabezpečuje kvalifikačné skúšky na získanie osobitnej odbornej spôsobilosti. V uplynulom roku sa konali tri skúšky, v ktorých uspelo 19 uchádzačov.

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 28.04.2015