17. Prepojenie služieb katastra a Centrálnej ohlasovne trvalého pobytu

Od 01.01.2014 KO OÚ elektronicky poskytujú informácie o vlastníckom práve žiadateľa k stavbe (bytu) priamo Centrálnej ohlasovni trvalého pobytu. Informácia o vlastníckom práve je jednou z podmienok na prihlásenie k trvalému pobytu.

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 28.04.2015