Nakladanie s majetkom štátu

Zverejnenie prevodu majetku ÚGKK SR inej osobe podľa § 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.Z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (pdf)

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 18.05.2020