Svetový deň geodetov a kartografov 2019

21. Marec 2019

Kataster nehnuteľností , Michal Leitman, KO ÚGKK SR (pdf)

Slovenská priestorová observačná služba, Ing. Karol Smolík, Ing. Branislav Droščák, PhD., GKÚ (pdf)

Mapový klient ZBGIS®, Mgr. Ľuboslav Michalík (pdf)

Geoportál, Mgr. Ľuboslav Michalík (pdf)

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 21.03.2019