Technické predpisy a iné akty riadenia

Usmernenia ÚGKK SR

2019

2018

Preukaz oprávňujúci na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti je po skončení platnosti potrebné vrátiť na katastrálny odbor okresného úradu, ktorý preukaz vydal. Preukaz oprávňujúci na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti nie je možné použiť na diaľkový prístup k vybraným databázam informačného systému katastra nehnuteľností (CICA, ESKN). Na diaľkový prístup k vybraným databázam informačného systému katastra nehnuteľností je potrebné požiadať ÚGKK SR o vydanie preukazu geodeta. 

2017

2016

2015


2014


2013

       Prílohy Rokovacieho a skúšobného poriadku skúšobnej komisie:

                  - Príloha č.1
                  - Príloha č.2
                  - Príloha č.3
                  - Príloha č.4
                  - Príloha č.5

2012

 

2011

 

2009

 

 

Prehľad technický predpisov

 


  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 09.09.2019