Prezentácie

Príspevok od kolektívu autorov o projekte leteckého laserového skenovania SR a tvorbe digitálneho modelu reliéfu, prezentovanom na 23. ročníku odborného seminára Družicové metódy v geodézii a katastri dňa 30. januára 2020 na VUT v Brne. (formát PDF)

Odborná prezentácia predsedu ÚGKK SR, pripravená na Valné zhromaždenie KGK 2020 v Banskej Bystrici dňa 02.10.2020 (formát PDF) (formát PPTX)

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 03.05.2021