Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Archív   Správa katastra Žilina   Zmluvy   Zmluvy rok 2012

Zmluvy rok 2012

 • Január
 • Február
 • Marec
 • Apríl
 • Máj
 • Jún
 • Júl
 • August
 • September
 • Október
 • November
 • December

Číslo zmluvy Predmet zmluvy Dodávateľ/Odberateľ Dátum Dátum Dátum
platnosti zverejnenia účinnosti
Január 2012
Dodatok č.1 k zmluve č.97/2011_skenovaný ROEP k. ú. Osádka Geodézia a.s./KÚ Žilina 12.12.2011 09.01.2012 10.01.2012
Dodatok č.1 k zmluve č.97/2011 ROEP k. ú. Osádka Geodézia a.s./KÚ Žilina 12.12.2011 09.01.2012 10.01.2012
Dodatok č.1 k zmluve č.96/2011_skenovaný ROEP k. ú. Pokrývač Geodézia a.s./KÚ Žilina 12.12.2011 09.01.2012 10.01.2012
Dodatok č.1 k zmluve č.96/2011 ROEP k. ú. Pokrývač Geodézia a.s./KÚ Žilina 12.12.2011 09.01.2012 10.01.2012
Dodatok č.20 k zmluve č.R-47/1996_skenovaný ROEP k. ú. Okoličné, Sv. Štefan Ing. Ivan Vrlík/KÚ Žilina 30.11.2011 09.01.2012 10.01.2012
Dodatok č.20 k zmluve č.R-47/1996 ROEP k. ú. Okoličné, Sv. Štefan Ing. Ivan Vrlík/KÚ Žilina 30.11.2011 09.01.2012 10.01.2012
166/2011_skenovaná Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín 20.12.2011 09.01.2012 10.01.2012
166/2011 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín 20.12.2011 09.01.2012 10.01.2012
167/2011_skenovaná Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín 20.12.2011 09.01.2012 10.01.2012
167/2011 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín 20.12.2011 09.01.2012 10.01.2012
168/2011_skenovaná Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín 20.12.2011 09.01.2012 10.01.2012
168/2011 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín 20.12.2011 09.01.2012 10.01.2012
173/2011_skenovaná Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Belá 22.12.2011 09.01.2012 10.01.2012
173/2011 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Belá 22.12.2011 09.01.2012 10.01.2012
178/2011_skenovaná Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Zákopčie 23.12.2011 09.01.2012 10.01.2012
178/2011 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Zákopčie 23.12.2011 09.01.2012 10.01.2012
Dodatok č.1 k zmluve č.13/2011_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Ing. Ján Šimkovič, Vrútky 21.12.2011 09.01.2012 10.01.2012
Dodatok č.1 k zmluve č.13/2011 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Ing. Ján Šimkovič, Vrútky 21.12.2011 09.01.2012 10.01.2012
Dodatok č.1 k zmluve č.71/2011_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Euro Ecoinvest s.r.o. 27.12.2011 19.01.2012 20.01.2012
Dodatok č.1 k zmluve č.71/2011 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Euro Ecoinvest s.r.o. 27.12.2011 19.01.2012 20.01.2012
Dodatok č.2 k zmluve č.90/2010_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Jablonové 28.12.2011 19.01.2012 20.01.2012
Dodatok č.2 k zmluve č.90/2010 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Jablonové 28.12.2011 19.01.2012 20.01.2012
Dodatok č.1 k zmluve č.23/2011_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Makov 23.12.2011 19.01.2012 20.01.2012
Dodatok č.1 k zmluve č.23/2011 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Makov 23.12.2011 19.01.2012 20.01.2012
165/2011_skenovaná Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Mesto Dolný Kubín 14.12.2011 19.01.2012 20.01.2012
165/2011 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Mesto Dolný Kubín 14.12.2011 19.01.2012 20.01.2012
169/2011_skenovaná Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Mesto Liptovský Mikuláš 28.12.2011 19.01.2012 20.01.2012
169/2011 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Mesto Liptovský Mikuláš 28.12.2011 19.01.2012 20.01.2012
172/2011_skenovaná Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Mesto Čadca 23.12.2011 19.01.2012 20.01.2012
172/2011 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Mesto Čadca 23.12.2011 19.01.2012 20.01.2012
171/2011_skenovaná Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Kotešová 20.12.2011 19.01.2012 20.01.2012
171/2011 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Kotešová 20.12.2011 19.01.2012 20.01.2012
175/2011_skenovaná Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Nižná 27.12.2011 19.01.2012 20.01.2012
175/2011 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Nižná 27.12.2011 19.01.2012 20.01.2012
177/2011_skenovaná Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Demänovská Dolina 23.12.2011 19.01.2012 20.01.2012
177/2011 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Demänovská Dolina 23.12.2011 19.01.2012 20.01.2012
186/2011_skenovaná Bezodplatný prevod správy HMŠ vo vl. SR v správe Obv. úradu Žilina Obvodný úrad Žilina/KÚ Žilina 19.12.2011 30.01.2012 31.01.2012
186/2011 Bezodplatný prevod správy HMŠ vo vl. SR v správe Obv. úradu Žilina Obvodný úrad Žilina/KÚ Žilina 19.12.2011 30.01.2012 31.01.2012
187/2011_skenovaná Dar - kovový 6-policový regál Bc. J.Pajer - JPE/KÚ Žilina 29.11.2011 30.01.2012 31.01.2012
187/2011 Dar - kovový 6-policový regál Bc. J.Pajer - JPE/KÚ Žilina 29.11.2011 30.01.2012 31.01.2012
188/2011_skenovaná Dar - kovový 6-policový regál ELLI SLOVAKIA, s.r.o. Čadca/KÚ Žilina 29.11.2011 30.01.2012 31.01.2012
188/2011 Dar - kovový 6-policový regál ELLI SLOVAKIA, s.r.o. Čadca/KÚ Žilina 29.11.2011 30.01.2012 31.01.2012
152/2011_skenovaná Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Krajský lesný úrad v Žiline 20.12.2011 31.01.2012 01.02.2012
152/2011 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Krajský lesný úrad v Žiline 20.12.2011 31.01.2012 01.02.2012
153/2011_skenovaná Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Krajský lesný úrad v Žiline 20.12.2011 31.01.2012 01.02.2012
153/2011 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Krajský lesný úrad v Žiline 20.12.2011 31.01.2012 01.02.2012
154/2011_skenovaná Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Krajský lesný úrad v Žiline 20.12.2011 31.01.2012 01.02.2012
154/2011 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Krajský lesný úrad v Žiline 20.12.2011 31.01.2012 01.02.2012
155/2011_skenovaná Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Krajský lesný úrad v Žiline 20.12.2011 31.01.2012 01.02.2012
155/2011 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Krajský lesný úrad v Žiline 20.12.2011 31.01.2012 01.02.2012
156/2011_skenovaná Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Krajský lesný úrad v Žiline 20.12.2011 31.01.2012 01.02.2012
156/2011 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Krajský lesný úrad v Žiline 20.12.2011 31.01.2012 01.02.2012
157/2011_skenovaná Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Krajský lesný úrad v Žiline 20.12.2011 31.01.2012 01.02.2012
157/2011 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Krajský lesný úrad v Žiline 20.12.2011 31.01.2012 01.02.2012
158/2011_skenovaná Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Krajský lesný úrad v Žiline 20.12.2011 31.01.2012 01.02.2012
158/2011 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Krajský lesný úrad v Žiline 20.12.2011 31.01.2012 01.02.2012
159/2011_skenovaná Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Krajský lesný úrad v Žiline 20.12.2011 31.01.2012 01.02.2012
159/2011 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Krajský lesný úrad v Žiline 20.12.2011 31.01.2012 01.02.2012
160/2011_skenovaná Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Krajský lesný úrad v Žiline 20.12.2011 31.01.2012 01.02.2012
160/2011 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Krajský lesný úrad v Žiline 20.12.2011 31.01.2012 01.02.2012
161/2011_skenovaná Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Krajský lesný úrad v Žiline 20.12.2011 31.01.2012 01.02.2012
161/2011 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Krajský lesný úrad v Žiline 20.12.2011 31.01.2012 01.02.2012
162/2011_skenovaná Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Krajský lesný úrad v Žiline 20.12.2011 31.01.2012 01.02.2012
162/2011 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Krajský lesný úrad v Žiline 20.12.2011 31.01.2012 01.02.2012
176/2011_skenovaná Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Bešeňová 23.12.2011 31.01.2012 01.02.2012
176/2011 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Bešeňová 23.12.2011 31.01.2012 01.02.2012
182/2011_skenovaná Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Liptovský Michal 30.12.2011 31.01.2012 01.02.2012
182/2011 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Liptovský Michal 30.12.2011 31.01.2012 01.02.2012
Február 2012
189/2011_skenovaná Dodávka a rekonštrukcia okien na SK Ružomberok Herplast s.r.o. Oravská Polhora/KÚ Žilina 21.11.2011 14.02.2012 15.02.2012
189/2011 Dodávka a rekonštrukcia okien na SK Ružomberok Herplast s.r.o. Oravská Polhora/KÚ Žilina 21.11.2011 14.02.2012 15.02.2012
190/2011_skenovaná Výmena starých drevených okien na SK Ružomberok Herplast s.r.o. Oravská Polhora/KÚ Žilina 19.12.2011 14.02.2012 15.02.2012
190/2011 Výmena starých drevených okien na SK Ružomberok Herplast s.r.o. Oravská Polhora/KÚ Žilina 19.12.2011 14.02.2012 15.02.2012
Dodatok č. 3 k zmluve č. 134/2010_skenovaný ROEP k. ú. Jazernica PIPS s.r.o. / KÚ v Žiline 01.12.2011 14.02.2012 15.02.2012
Dodatok č. 3 k zmluve č. 134/2010 ROEP k. ú. Jazernica PIPS s.r.o. / KÚ v Žiline 01.12.2011 14.02.2012 15.02.2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 117/2010_skenovaný ROEP k. ú. Nižná Ing. Marián Bulla/KÚ v Žiline 23.11.2011 17.02.2012 18.02.2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 117/2010 ROEP k. ú. Nižná Ing. Marián Bulla/KÚ v Žiline 23.11.2011 17.02.2012 18.02.2012
Dodatok č. 6 k zmluve č. 65/2008_skenovaný ROEP k. ú. Veľký Čepčín Geodézia Žilina a.s./KÚ Žilina 29.09.2011 17.02.2012 18.02.2012
Dodatok č. 6 k zmluve č. 65/2008 ROEP k. ú. Veľký Čepčín Geodézia Žilina a.s./KÚ Žilina 29.09.2011 17.02.2012 18.02.2012
Dodatok č. 7 k zmluve č. 65/2008_skenovaný ROEP k. ú. Veľký Čepčín Geodézia Žilina a.s./KÚ Žilina 08.12.2011 17.02.2012 18.02.2012
Dodatok č. 7 k zmluve č. 65/2008 ROEP k. ú. Veľký Čepčín Geodézia Žilina a.s./KÚ Žilina 08.12.2011 17.02.2012 18.02.2012
Dodatok č. 4 k zmluve č. 58/2008_skenovaný ROEP k. ú. Dolná Tížina Geodézia Žilina a.s./KÚ Žilina 06.12.2011 17.02.2012 18.02.2012
Dodatok č. 4 k zmluve č. 58/2008 ROEP k. ú. Dolná Tížina Geodézia Žilina a.s./KÚ Žilina 06.12.2011 17.02.2012 18.02.2012
Dodatok č. 5 k zmluve č. 64/2008_skenovaný ROEP k. ú. Lietava Geodézia Žilina a.s./KÚ Žilina 30.11.2011 17.02.2012 18.02.2012
Dodatok č. 5 k zmluve č. 64/2008 ROEP k. ú. Lietava Geodézia Žilina a.s./KÚ Žilina 30.11.2011 17.02.2012 18.02.2012
Dodatok č. 23 k zmluve č. R-118/1996_skenovaný ROEP k. ú. Budatínska Lehota Geokancelária, s.r.o./KÚ Žilina 14.12.2011 17.02.2012 18.02.2012
Dodatok č. 23 k zmluve č. R-118/1996 ROEP k. ú. Budatínska Lehota Geokancelária, s.r.o./KÚ Žilina 14.12.2011 17.02.2012 18.02.2012
Dodatok č. 11 k zmluve č. 94/2006_skenovaný ROEP k. ú. Lietavská Svinná Ing. Milan Kubáň,GEOMETRA Žilina/KÚ Žilina 30.12.2011 17.02.2012 18.02.2012
Dodatok č. 11 k zmluve č. 94/2006 ROEP k. ú. Lietavská Svinná Ing. Milan Kubáň,GEOMETRA Žilina/KÚ Žilina 30.12.2011 17.02.2012 18.02.2012
Dodatok č. 21 k zmluve č. 60/1999_skenovaný ROEP k. ú. Vranie Agroprojekt spol, s.r.o./KÚ Žilina 10.11.2011 17.02.2012 18.02.2012
Dodatok č. 21 k zmluve č. 60/1999 ROEP k. ú. Vranie Agroprojekt spol, s.r.o./KÚ Žilina 10.11.2011 17.02.2012 18.02.2012
Dodatok č. 6 k zmluve č. 66/2008_skenovaný ROEP k. ú. Ďanová AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o./KÚ Žilina 09.12.2011 17.02.2012 18.02.2012
Dodatok č. 6 k zmluve č. 66/2008 ROEP k. ú. Ďanová AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o./KÚ Žilina 09.12.2011 17.02.2012 18.02.2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 154/2010_skenovaný ROEP k. ú. Partizánska Ľupča Geodézia Žilina a.s./KÚ Žilina 31.10.2011 17.02.2012 18.02.2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 154/2010 ROEP k. ú. Partizánska Ľupča Geodézia Žilina a.s./KÚ Žilina 31.10.2011 17.02.2012 18.02.2012
136/2011_skenovaná Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Lesy Krásna Hôrka, s.r.o. Medvedzie - Tvrdošín 11.11.2011 20.02.2012 21.02.2012
136/2011 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Lesy Krásna Hôrka, s.r.o. Medvedzie - Tvrdošín 11.11.2011 20.02.2012 21.02.2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 155/2010_skenovaný ROEP k.ú. Palúdzka Geodézia Žilina a.s./KÚ Žilina 31.10.2011 20.02.2012 21.02.2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 155/2010 ROEP k.ú. Palúdzka Geodézia Žilina a.s./KÚ Žilina 31.10.2011 20.02.2012 21.02.2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 118/2010_skenovaný ROEP k.ú. Belá Ing. Marián Bulla/KÚ Žilina 27.10.2011 20.02.2012 21.02.2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 118/2010 ROEP k.ú. Belá Ing. Marián Bulla/KÚ Žilina 27.10.2011 20.02.2012 21.02.2012
Dodatok č. 17 k zmluve č. 61/1999_skenovaný ROEP k.ú. Kunerad Agroprojekt spol, s.r.o./KÚ Žilina 01.12.2011 20.02.2012 21.02.2012
Dodatok č. 17 k zmluve č. 61/1999 ROEP k.ú. Kunerad Agroprojekt spol, s.r.o./KÚ Žilina 01.12.2011 20.02.2012 21.02.2012
Dodatok č. 2 k zmluve č. 113/2010_skenovaný ROEP k.ú. Diaková Ing. Michal Kráľ -GEODET/KÚ Žilina 30.05.2011 20.02.2012 21.02.2012
Dodatok č. 2 k zmluve č. 113/2010 ROEP k.ú. Diaková Ing. Michal Kráľ - GEODET/KÚ Žilina 30.05.2011 20.02.2012 21.02.2012
Dodatok č. 3 k zmluve č. 113/2010_skenovaný ROEP k.ú. Diaková Ing. Michal Kráľ - GEODET/KÚ Žilina 29.09.2011 20.02.2012 21.02.2012
Dodatok č. 3 k zmluve č. 113/2010 ROEP k.ú. Diaková Ing. Michal Kráľ - GEODET/KÚ Žilina 29.09.2011 20.02.2012 21.02.2012
Dodatok č. 2 k zmluve č. 140/2010_skenovaný ROEP k.ú. Moškovec GEODET+TT -združenie/KÚ Žilina 29.06.2011 20.02.2012 21.02.2012
Dodatok č. 2 k zmluve č. 140/2010 ROEP k.ú. Moškovec GEODET+TT -združenie/KÚ Žilina 29.06.2011 20.02.2012 21.02.2012
Dodatok č. 3 k zmluve č. 140/2010_skenovaný ROEP k.ú. Moškovec GEODET+TT -združenie/KÚ Žilina 29.11.2011 20.02.2012 21.02.2012
Dodatok č. 3 k zmluve č. 140/2010 ROEP k.ú. Moškovec GEODET+TT -združenie/KÚ Žilina 29.11.2011 20.02.2012 21.02.2012
Dodatok č. 7 k zmluve č. 15/2008_skenovaný ROEP k.ú. Veľká Čierna Agroprojekt spol, s.r.o./KÚ Žilina 28.11.2011 20.02.2012 21.02.2012
Dodatok č. 7 k zmluve č. 15/2008 ROEP k.ú. Veľká Čierna Agroprojekt spol, s.r.o./KÚ Žilina 28.11.2011 20.02.2012 21.02.2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 143/2010_skenovaný ROEP k.ú. Žabokreky ORNTH, spol, s.r.o./KÚ Žilina 01.06.2011 20.02.2012 21.02.2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 143/2010 ROEP k.ú. Žabokreky ORNTH, spol, s.r.o./KÚ Žilina 01.06.2011 20.02.2012 21.02.2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 148/2010_skenovaný ROEP k.ú. Nová Bystrica GEODET - AT, s.r.o./KÚ Žilina 14.12.2011 20.02.2012 21.02.2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 148/2010 ROEP k.ú. Nová Bystrica GEODET - AT, s.r.o./KÚ Žilina 14.12.2011 20.02.2012 21.02.2012
Dodatok č. 20 k zmluve č. 29/1998_skenovaný ROEP k.ú. Varín Agroprojekt spol, s.r.o./KÚ Žilina 30.07.2011 20.02.2012 21.02.2012
Dodatok č. 20 k zmluve č. 29/1998 ROEP k.ú. Varín Agroprojekt spol, s.r.o./KÚ Žilina 30.07.2011 20.02.2012 21.02.2012
Dodatok č. 9 k zmluve č. 96/2006_skenovaný ROEP k.ú. Peklina AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o. /KÚ Žilina 29.06.2011 20.02.2012 21.02.2012
Dodatok č. 9 k zmluve č. 96/2006 ROEP k.ú. Peklina AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o. /KÚ Žilina 29.06.2011 20.02.2012 21.02.2012
Dodatok č. 3 k zmluve č. 115/2010_skenovaný ROEP k.ú. Dražkovce Ing. Michal Kráľ - GEODET/KÚ Žilina 30.08.2011 20.02.2012 21.02.2012
Dodatok č. 3 k zmluve č. 115/2010 ROEP k.ú. Dražkovce Ing. Michal Kráľ - GEODET/KÚ Žilina 30.08.2011 20.02.2012 21.02.2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 116/2010_skenovaný ROEP k.ú. Kláštor pod Znievom Ing. Michal Kráľ - GEODET/KÚ Žilina 28.07.2011 20.02.2012 21.02.2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 116/2010 ROEP k.ú. Kláštor pod Znievom Ing. Michal Kráľ - GEODET/KÚ Žilina 28.07.2011 20.02.2012 21.02.2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 99/2011_skenovaný ROEP k.ú. Trebostovo Gepos s.r.o./KÚ Žilina 24.10.2011 20.02.2012 21.02.2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 99/2011 ROEP k.ú. Trebostovo Gepos s.r.o./KÚ Žilina 24.10.2011 20.02.2012 21.02.2012
Dodatok č. 4 k zmluve č. 52/2008_skenovaný ROEP k.ú. Nezbudská Lúčka AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o. /KÚ Žilina 31.10.2011 20.02.2012 21.02.2012
Dodatok č. 4 k zmluve č. 52/2008 ROEP k.ú. Nezbudská Lúčka AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o. /KÚ Žilina 31.10.2011 20.02.2012 21.02.2012
Dodatok č. 15 k zmluve č. 42/1999_skenovaný ROEP k.ú. Kolárovice Geodézia Žilina a.s./KÚ Žilina 29.06.2011 20.02.2012 21.02.2012
Dodatok č. 15 k zmluve č. 42/1999 ROEP k.ú. Kolárovice Geodézia Žilina a.s./KÚ Žilina 29.06.2011 20.02.2012 21.02.2012
Dodatok č. 6 k zmluve č. 100/2008_skenovaný ROEP k.ú. Nižná Boca Ing. Branislav Veleg/KÚ Žilina 16.05.2011 20.02.2012 21.02.2012
Dodatok č. 6 k zmluve č. 100/2008 ROEP k.ú. Nižná Boca Ing. Branislav Veleg/KÚ Žilina 16.05.2011 20.02.2012 21.02.2012
Dodatok č. 7 k zmluve č. 100/2008_skenovaný ROEP k.ú. Nižná Boca Ing. Branislav Veleg/KÚ Žilina 28.09.2011 20.02.2012 21.02.2012
Dodatok č. 7 k zmluve č. 100/2008 ROEP k.ú. Nižná Boca Ing. Branislav Veleg/KÚ Žilina 28.09.2011 20.02.2012 21.02.2012
Dodatok č. 4 k zmluve č. 62/2008_skenovaný ROEP k.ú. Oravská Jasenica Jozef Brandys, geodetické práce/KÚ Žilina 01.12.2011 22.02.2012 23.02.2012
Dodatok č. 4 k zmluve č. 62/2008 ROEP k.ú. Oravská Jasenica Jozef Brandys, geodetické práce/KÚ Žilina 01.12.2011 22.02.2012 23.02.2012
Dodatok č. 16 k zmluve č. 43/1999_skenovaný ROEP k.ú. Veľké Rovné Geodézia Žilina a.s./KÚ Žilina 14.12.2011 22.02.2012 23.02.2012
Dodatok č. 16 k zmluve č. 43/1999 ROEP k.ú. Veľké Rovné Geodézia Žilina a.s./KÚ Žilina 14.12.2011 22.02.2012 23.02.2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 149/2010_skenovaný ROEP k.ú. Terchová Geodézia Žilina a.s./KÚ Žilina 07.10.2011 22.02.2012 23.02.2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 149/2010 ROEP k.ú. Terchová Geodézia Žilina a.s./KÚ Žilina 07.10.2011 22.02.2012 23.02.2012
Dodatok č. 34 k zmluve č. R-109-15/1996_skenovaný ROEP k.ú. Turčianska Štiavnička Geodézia Žilina a.s./KÚ Žilina 29.07.2011 22.02.2012 23.02.2012
Dodatok č. 34 k zmluve č. R-109-15/1996 ROEP k.ú. Turčianska Štiavnička Geodézia Žilina a.s./KÚ Žilina 29.07.2011 22.02.2012 23.02.2012
Dodatok č. 35 k zmluve č. R-109-15/1996_skenovaný ROEP k.ú. Turčianska Štiavnička Geodézia Žilina a.s./KÚ Žilina 09.12.2011 22.02.2012 23.02.2012
Dodatok č. 35 k zmluve č. R-109-15/1996 ROEP k.ú. Turčianska Štiavnička Geodézia Žilina a.s./KÚ Žilina 09.12.2011 22.02.2012 23.02.2012
Dodatok č. 21 k zmluve č. 21/1998_skenovaný ROEP k.ú. Vrútky Geodézia Žilina a.s./KÚ Žilina 29.07.2011 22.02.2012 23.02.2012
Dodatok č. 21 k zmluve č. 21/1998 ROEP k.ú. Vrútky Geodézia Žilina a.s./KÚ Žilina 29.07.2011 22.02.2012 23.02.2012
Dodatok č. 22 k zmluve č. 21/1998__skenovaný ROEP k.ú. Vrútky Geodézia Žilina a.s./KÚ Žilina 29.11.2011 22.02.2012 23.02.2012
Dodatok č. 22 k zmluve č. 21/1998 ROEP k.ú. Vrútky Geodézia Žilina a.s./KÚ Žilina 29.11.2011 22.02.2012 23.02.2012
Dodatok č. 6 k zmluve č. 57/2008_skenovaný ROEP k.ú. Brezany AGROPROJEKT spol. s r.o./KÚ v Žiline 15.12.2011 27.02.2012 28.02.2012
Dodatok č. 6 k zmluve č. 57/2008 ROEP k.ú. Brezany AGROPROJEKT spol. s r.o./KÚ v Žiline 15.12.2011 27.02.2012 28.02.2012
Dodatok č. 5 k zmluve č. 66/2008_skenovaný ROEP k.ú. Ďanová AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o. / KÚ Žilina 01.05.2011 29.03.2012 30.03.2012
Dodatok č. 5 k zmluve č. 66/2008 ROEP k.ú. Ďanová AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o. / KÚ Žilina 01.05.2011 29.03.2012 30.03.2012
Dodatok č. 23 k zmluve č. 11/96_skenovaný ROEP k.ú. Hrabové AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o. / KÚ Žilina 25.10.2011 29.03.2012 30.03.2012
Dodatok č. 23 k zmluve č. 11/96 ROEP k.ú. Hrabové AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o. / KÚ Žilina 25.10.2011 29.03.2012 30.03.2012

Naspäť

Aktualizované 08.02.2013