Preskočiť na obsah


Zmluvy

Zmluvy a dodatky k zmluvám zverejnené podľa uznesenia vlády č.603 z 08.09.2010 

Zmluvy a dodatky k zmluvám uzavreté pred 09.07.2010 nájdete na  http://zmluvy.gov.sk

Dodatky k zmluvám ROEP uzavreté od 10.07.2010 do 31.08.2011 

Zmluvy a dodatky ku zmluvám Katastrálneho úradu v Trenčíne zverejnené v zmysle zákona č. 546/2011 Z.z. s účinosťou od 1. januára 2011, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Z.z., menia a dopĺňajú  niektoré zákony:

Zmluvy


 

Zmluvy rok 2011

Číslo zmluvy Dátum zverejnenia Dodávateľ Objednávateľ
BN-10/2011 11.02.2011 SK Bánovce n/B. OcÚ Malé Hoste
IL-01-2011 28.02.2011 SK Ilava OcÚ Kameničany
IL-02-2011 28.02.2011 SK Ilava OcÚ Bohunice
IL-03-2011 28.02.2011 SK Ilava MsÚ & Nová Dubnica
MY-01-2011 28.02.2011 SK Myjava MsÚ Myjava
MY-02-2011 28.02.2011 SK Myjava MsÚ Brezová p.Bradlom
MY-03-2011 28.02.2011 SK Myjava OcÚ Stará Myjava
MY-04-2011 28.02.2011 SK Myjava OcÚ Kostolné
MY-05-2011 28.02.2011 SK Myjava OcÚ Priepasné
MY-06-2011 28.02.2011 SK Myjava LH Projekt s.r.o.
MY-07-2011 28.02.2011 SK Myjava OcÚ Hrašné
PD-01-2011 28.02.2011 SK Prievidza MsÚ Prievidza
PD-02-2011 28.02.2011 SK Prievidza MsÚ Nováky
PD-03-2011 28.02.2011 SK Prievidza MsÚ Bojnice
PD-04-2011 28.02.2011 SK Prievidza OcÚ Bystričany
PD-06-2011 28.02.2011 SK Prievidza OcÚ Horná Ves
PD-07-2011 28.02.2011 SK Prievidza OcÚ Chvojnica
PD-08-2011 28.02.2011 SK Prievidza OcÚ Nevidzany
PD-09-2011 28.02.2011 SK Prievidza OcÚ Pravenec
PD-10-2011 28.02.2011 SK Prievidza OcÚ Liešťany
PD-11-2011 28.02.2011 SK Prievidza OcÚ Lehota p.Vtáčnikom
PD-12-2011 28.02.2011 SK Prievidza OcÚ Nitrianske Rudno
PD-13-2011 28.02.2011 SK Prievidza OcÚ Div.Nová Ves
PD-14-2011 28.02.2011 SK Prievidza OcÚ Kamenec
PD-15-2011 28.02.2011 SK Prievidza OcÚ Tužina
PD-16-2011 28.02.2011 SK Prievidza OcÚ Malinová
PD-17-2011 09.03.2011 SK Prievidza OcÚ Zemianske Kostoľany
PD-18-2011 28.02.2011 SK Prievidza OcÚ Kocurany
PD-19-2011 28.02.2011 SK Prievidza OcÚ & Nitrianske Pravno
PD-20-2011 28.02.2011 SK Prievidza OcÚ & Dolné Vestenice
PD-21-2011 28.02.2011 SK Prievidza OcÚ Čavoj
PD-22-2011 28.02.2011 SK Prievidza OcÚ & Rudnianska Lehota
PD-23-2011 28.02.2011 SK Prievidza OcÚ& Kanianka
PD-24-2011 28.02.2011 SK Prievidza OcÚ& Valaská Belá
PD-25-2011 28.02.2011 SK Prievidza OcÚ& Poluvsie
PD-26-2011 28.02.2011 SK Prievidza OcÚ& Diviaky
PD-27-2011 28.02.2011 SK Prievidza OcÚ& Šútovce
PD-28-2011 28.02.2011 SK Prievidza OcÚ& Podhradie
PD-31-2011 28.02.2011 SK Prievidza OcÚ& Chrenovec
PD-33-2011 28.02.2011 SK Prievidza OcÚ Nitrica
PD-34-2011 28.02.2011 SK Prievidza OcÚ& Čereňany
TN-02-2011 28.02.2011 SK Trenčín OcÚ Krivosúd Bodovka
TN-03-2011 28.02.2011 SK Trenčín OcÚ Melčice-Lieskové
TN-04-2011 28.02.2011 SK Trenčín OcÚ Horná Súča
TN-06-2011 28.02.2011 SK Trenčín OcÚ Dubodiel
KÚ-2011-600-02 09.02.2011 Agris TT s.r.o. KÚ v Trenčíne
PB-01-2011 02.03.2011 SK Považská Bystrica OcÚ Slopná
PB-02-2011 02.03.2011 SK Považská Bystrica OcÚ Horná Mariková
PB-03-2011 02.03.2011 SK Považská Bystrica OcÚ Dolná Mariková
PB-04-2011 02.03.2011 SK Považská Bystrica OcÚ Hatne
PB-05-2011 02.03.2011 SK Považská Bystrica OcÚ Udiča
PB-06-2011 02.03.2011 SK Považská Bystrica OcÚ Dolný Lieskov
KÚ-EO-01-2010 02.03.2011 KÚ v Trenčíne ITC systems s.r.o.
PD-30-2011 07.03.2011 SK Prievidza OcÚ& Oslany
PD-35-2011 07.03.2011 SK Prievidza OcÚ& Opatovce nad Nitrou
PD-36-2011 07.03.2011 SK Prievidza OcÚ& Lipník
M-110228/25-001 09.03.2011 Zásah 7, s.r.o. KÚ v Trenčíne
TN-05-2011 14.03.2011 SK Trenčín OcÚ Selec
TN-11-2011 14.03.2011 SK Trenčín PD Veľká Hradná
BN-08-2011 14.03.2011 SK Bánovce n/B. OcÚ Miezgovce
BN-11-2011 14.03.2011 SK Bánovce n/B. OcÚ Uhrovské Podhradie
BN-12-2011 14.03.2011 SK Bánovce n/B. OcÚ Žitná Radiša
BN-13-2011 14.03.2011 SK Bánovce n/B. OcÚ Pečeňany
BN-14-2011 14.03.2011 SK Bánovce n/B. OcÚ Vysočany
BN-15-2011 14.03.2011 SK Bánovce n/B. OcÚ Kšinná
BN-16-2011 14.03.2011 SK Bánovce n/B. OcÚ Timoradza
BN-18-2011 14.03.2011 SK Bánovce n/B. OcÚ Omastiná
BN-19-2011 14.03.2011 SK Bánovce n/B. OcÚ Borčany
BN-21-2011 15.03.2011 SK Bánovce n/B. Slov.les.spol. BB
BN-22-2011 16.03.2011 SK Bánovce n/B. EuroForest Zvolen
TN-09-2011 17.03.2011 SK Trenčín OcÚ Tr.Stankovce
TN-10-2011 17.03.2011 SK Trenčín EuroForest Zvolen
PD-39-2011 17.03.2011 SK Prievidza OcÚ Dlžín
MY-08-2011 18.03.2011 SK Myjava OcÚ Brestovec
PU-02-2011 21.03.2011 SK Púchov OcÚ Lazy pod Makytou
PU-03-2011 21.03.2011 SK Púchov OcÚ Zubák
PU-04-2011 21.03.2011 SK Púchov Obv.lesný úrad PB
PU-05-2011 21.03.2011 SK Púchov OcÚ Beluša
BN-06-2011 22.03.2011 SK Bánovce n/B. OcÚ Uhrovec
BN-07-2011 17.03.2011 SK Bánovce n/B. OcÚ Prusy
BN-17-2011 18.03.2011 SK Bánovce n/B. OcÚ Dubnička
BN-20-2011 22.03.2011 SK Bánovce n/B. LH Projekt
PU-08-2011 18.03.2011 SK Púchov OcÚ Nimnica
TN-07-2011 22.03.2011 SK Trenčín LH Projekt
PA-01-2011 22.03.2011 SK Partizánske OcÚ Chynorany
PA-02-2011 22.03.2011 SK Partizánske MsÚ Partizánske
PA-03-2011 22.03.2011 SK Partizánske OcÚ Bošany
PA-04-2011 22.03.2011 SK Partizánske OcÚ Veľké Uherce
PA-05-2011 22.03.2011 SK Partizánske OcÚ Žabokreky
PA-06-2011 22.03.2011 SK Partizánske OcÚ Ostratice
PA-07-2011 22.03.2011 SK Partizánske OcÚ Livina
PA-08-2011 22.03.2011 SK Partizánske OcÚ Veľký Klíž
PA-10-2011 22.03.2011 SK Partizánske OcÚ Kolačno
PA-11-2011 22.03.2011 SK Partizánske OcÚ Krásno
PA-12-2011 22.03.2011 SK Partizánske OcÚ Nedanovce
PA-13-2011 22.03.2011 SK Partizánske OcÚ Malé Uherce
PA-14-2011 22.03.2011 SK Partizánske OcÚ Brodzany
PA-15-2011 22.03.2011 SK Partizánske OcÚ Turčianky
KU-TO-01-2011 30.03.2011 GEOMETRA& s.r.o. KÚ v Trenčíne
KU-TO-11-2011 30.03.2011 GEOMETRA Trenčín s.r.o. KÚ v Trenčíne
KU-TO-12-2011 30.03.2011 GEOMETRA Trenčín s.r.o. KÚ v Trenčíne
KU-TO-19-2011 30.03.2011 GEOMETRA Trenčín s.r.o. KÚ v Trenčíne
KU-TO-20-2011 30.03.2011 GEOMETRA Trenčín s.r.o. KÚ v Trenčíne
KU-TO-21-2011 30.03.2011 GEOMETRA Trenčín s.r.o. KÚ v Trenčíne
MY-09-2011 30.03.2011 SK Myjava OcÚ Krajné
PU-06-2011 23.03.2011 SK Púchov OcÚ Kvášov
PU-07-2011 24.03.2011 SK Púchov OcÚ& Hor.Breznica
NM-01-2011 01.04.2011 SK Nové Mesto n/V. OcÚ Dolné Sŕnie
NM-02-2011 01.04.2011 SK Nové Mesto n/V. OcÚ& Částkovce
NM-03-2011 01.04.2011 SK Nové Mesto n/V. OcÚ& Ľubina
NM-05-2011 01.04.2011 SK Nové Mesto n/V. OcÚ Haluzice
NM-06-2011 01.04.2011 SK Nové Mesto n/V. MsÚ& N.Mesto nV
NM-08-2011 01.04.2011 SK Nové Mesto n/V. OcÚ& Bošáca
NM-09-2011 01.04.2011 SK Nové Mesto n/V. OcÚ Brunovce
NM-12-2011 01.04.2011 SK Nové Mesto n/V. OcÚ Hrádok
NM-13-2011 01.04.2011 SK Nové Mesto n/V. OcÚ Hrachovište
NM-14-2011 01.04.2011 SK Nové Mesto n/V. OcÚ Kálnica
NM-16-2011 01.04.2011 SK Nové Mesto n/V. OcÚ Modrová
NM-18-2011 01.04.2011 SK Nové Mesto n/V. OcÚ Mor.Lieskov.
NM-19-2011 01.04.2011 SK Nové Mesto n/V. OcÚ Nová Bošáca
NM-20-2011 01.04.2011 SK Nové Mesto n/V. OcÚ Nová Ves nV.
NM-21-2011 01.04.2011 SK Nové Mesto n/V. OcÚ Očkov
NM-23-2011 01.04.2011 SK Nové Mesto n/V. OcÚ Podolie
NM-24-2011 01.04.2011 SK Nové Mesto n/V. OcÚ Potvorice
NM-26-2011 01.04.2011 SK Nové Mesto n/V. OcÚ Stará Lehota
NM-27-2011 01.04.2011 SK Nové Mesto n/V. OcÚ Tr.Bohuslavice
NM-28-2011 01.04.2011 SK Nové Mesto n/V. OcÚ Vaďovce
NM-29-2011 01.04.2011 SK Nové Mesto n/V. OcÚ Zem.Podhradie
NM-30-2011 01.04.2011 SK Nové Mesto n/V. OcÚ Čachtice
NM-31-2011 01.04.2011 SK Nové Mesto n/V. OcÚ Horná Streda
KU-TO-02-2011 07.04.2011 Perigeum Team s.r.o. KÚ v Trenčíne
KU-TO-03-2011 07.04.2011 Perigeum Team s.r.o. KÚ v Trenčíne
KU-TO-04-2011 07.04.2011 Perigeum Team s.r.o. KÚ v Trenčíne
KU-TO-05-2011 07.04.2011 GeoComp Bardejov s.r.o. KÚ v Trenčíne
KU-TO-06-2011 07.04.2011 AGROCONS B.Byst. & s.r.o. KÚ v Trenčíne
KU-TO-07-2011 07.04.2011 GEODÉZIA Bratislava a.s. KÚ v Trenčíne
KU-TO-08-2011 07.04.2011 PEDODATA & s.r.o. KÚ v Trenčíne
KU-TO-09-2011 07.04.2011 PEDODATA & s.r.o. KÚ v Trenčíne
KU-TO-10-2011 07.04.2011 Ing.Jozef Fencák KÚ v Trenčíne
KU-TO-13-2011 07.04.2011 GK URBAN-LAUKO s.r.o. KÚ v Trenčíne
KU-TO-14-2011 07.04.2011 GK URBAN-LAUKO s.r.o. KÚ v Trenčíne
KU-TO-15-2011 07.04.2011 GK URBAN-LAUKO s.r.o. KÚ v Trenčíne
KU-TO-16-2011 07.04.2011 Perigeum Team & s.r.o. KÚ v Trenčíne
KU-TO-17-2011 07.04.2011 V-GEO,Vladimír Lacko KÚ v Trenčíne
KU-TO-18-2011 07.04.2011 Agroprojekt s.r.o. KÚ v Trenčíne
KU-TO-22-2011 07.04.2011 GK URBAN-LAUKO s.r.o. KÚ v Trenčíne
BN-04-2011 11.04.2011 SK Bánovce n/B. OcÚ Libichava
BN-23-2011 11.04.2011 SK Bánovce n/B. OcÚ Podlužany
TN-01-2011 11.04.2011 SK Trenčín MsÚ Trenčín
TN-13-2011 26.04.2011 SK Trenčín LH Projekt
TN-14-2011 26.04.2011 SK Trenčín OcÚ Motešice
TN-15-2011 12.05.2011 SK Trenčín Žihlavník s.r.o.
PD-40-2011 28.04.2011 SK Prievidza AGRO RUDNO
PD-42-2011 22.06.2011 SK Prievidza Obv.poz.úrad PD
KU-D2-06-2009 30.06.2011 Geodézia a.s. BA KÚ Trenčín
MY-11-2011 08.07.2011 SK Myjava MsÚ Brezová p.Brad.
MY-12-2011 08.07.2011 SK Myjava OcÚ Krajné
MY-13-2011 08.07.2011 SK Myjava OcÚ Priepastné
MY-14-2011 08.07.2011 SK Myjava OcÚ Rudník
PA-18-2011 08.07.2011 SK Partizánske OcÚ Brodzany
MY-10-2011 12.07.2011 SK Myjava MsÚ Myjava
TN-16-2011 28.07.2011 SK Trenčín MsÚ Trenčín
PU-09-2011 05.08.2011 SK Púchov KÚ živ. prostr.
PU-10-2011 21.07.2011 SK Púchov OcÚ Lúky pod& M.
PU-11-2011 05.08.2011 SK Púchov Združenie Beľuša
PU-12-2011 05.08.2011 SK Púchov OcÚ Lysá pod M.
IL-06-2011 10.08.2011 SK Ilava PD Košeca
PD-43-2011 30.08.2011 SK Prievidza OcÚ Diviaky n/N.
BN-24-2011 09.09.2011 SK Bánovce n/B. PD Podlužany
PA-19-2011 09.09.2011 SK Partizánske Obv.poz.úrad PD
PA-20-2011 09.09.2011 SK Partizánske OvÚ Veľké Uherce
MY-15-2011 21.09.2011 SK Myjava OcÚ Poriadie
KU-D3-17-2008 21.09.2011 GPS s.r.o. ÚGKK SR BA
KU-D4-28-2008 21.09.2011 GPS s.r.o. ÚGKK SR BA
KU-D8-02-2007 21.09.2011 GEODEZIA Žilina a.s. KÚ v Trenčíne
KU-D9-20-2006 21.09.2011 GEOEX s.r.o. KÚ v Trenčíne
MY-16-2011 23.09.2011 SK Myjava DUKOV s.r.o.
MY-17-2011 23.09.2011 SK Myjava PD Poriadie
PA-16-2011 05.10.2011 SK Partizánske OcÚ Klátova n.v.
PA-17-2011 05.10.2011 SK Partizánske OcÚ Ješkova ves
PD-37-2011 05.10.2011 SK Prievidza OcÚ Sebedražie
PD-38-2011 05.10.2011 SK Prievidza AGRO EPEK s.r.o.
PD-41-2011 05.10.2011 SK Prievidza PORS s.r.o.Oslany
PU-01-2011 05.10.2011 SK Púchov SVS Žilina
PU-13-2011 05.10.2011 SK Púchov OcÚ Dohňany
BN-25-2011 05.10.2011 SK Bánovce n/B. MVL AGRO
BN-26-2011 05.10.2011 SK Bánovce n/B. OcÚ Podlužany
BN-27-2011 07.10.2011 SK Bánovce n/B. MsÚ Bánovce n/B.
KU-D5-13-2006 10.10.2011 V-GEO KÚ v Trenčíne
KU-D3-23-2010 13.10.2011 Ing. Pavel Lauko KÚ v Trenčíne
BN-28-2011 18.10.2011 SK Bánovce n/B. PD Slatina
PD-44-2011 21.10.2011 SK Prievidza ZOO Bojnice
KU-D3-19-2008 21.10.2011 GEODÉZIA BA a.s. KÚ v Trenčíne
KU-D4-13-2008 21.10.2011 GSK geo.spol. s.r.o. KÚ v Trenčíne
KU-D5-21.2008 21.10.2011 GEODÉZIA BA a.s KÚ v Trenčíne
KU-EO-01-2011 04.11.2011 Lazar Conzulting,s.r.o. KÚ v Trenčíne
NM-33-2011 08.11.2011 SK Nové Mesto n/V. DUKON s.r.o.
KU-D3-15-2008 11.11.2011 GEOEX s.r.o. KÚ v Trenčíne
KU-D4-30-2008 11.11.2011 GEOMETRA s.r.o. KÚ v Trenčíne
KU-D4-16-2008 18.11.2011 GEOEX s.r.o. BB KÚ v Trenčíne
KU-D5-28-2008 18.11.2011 GPS s.r.o. St. Ľubonňa KÚ v Trenčíne
PA-21-2011 24.11.2011 SK Partizánske OcÚ Skačany
PA-22-2011 24.11.2011 SK Partizánske OcÚ Kolačno
D3 k zm.o posk.stav. 25.11.2011 VAŠA Slovakia s.r.o. KÚ v Trenčíne
IL-04-2011 28.11.2011 SK Ilava OcÚ Tuchyňa
IL-05-2011 28.11.2011 SK Ilava LH Project Piešťany
IL-07-2011 28.11.2011 SK Ilava CORA GEO Poprad
PA-09-2011 28.11.2011 SK Partizánske OcÚ Malé Kršteňany
TN-17-2011 28.11.2011 SK Trenčín PD Nemšová
KU-D4-19-2008 15.12.2011 GEODÉZIA a.s. KÚ v Trenčíne
TN-19-2011 15.12.2011 SK Trenčín OcÚ Trenč.Mitice
NM-34-2011 19.12.2011 SK Nové Mesto n/V. Šľachtiteľská stanica NM

 

Aktualizované 07.02.2013