Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Archív   Správa katastra Košice   Zmluvy   Zmluvy 2012 KÚ KE

Zmluvy 2012 KÚ KE

LEGENDA:
Z - zmluva
D- dodatok ku zmluve .
*Odberateľ: Katastrálny úrad v Košiciach, Južná tr. 82, 040 17 Košice; IČO: 35540249

január - február -marec - apríl - máj - jún - júl - august -september -október -november -december - na koniec

iden.
číslo
zmluvy/
dodatku:
Názov,
č. zmluvy /
dodatku ku zmluve
Predmet zmluvy Hodnota
(euro) bez DPH
uzatvorená zverejnená Dodávateľ / IČO - Odberateľ/IČO*: Za dodávateľa uzavrel
*január

D/001

sken
txt
Dod. č. 5
ku zmluve
274/2008
ROEP k.ú. Košická Belá 18.01.2012 25.01.2012 Geotop Košice, s.r.o., Južná tr. 82, 04017 Košice / IČO:36590711 Ing.Ján Kavulič
D/002
sken
txt
Dod. č. 6
ku zmluve
21/2008-ROEP
ROEP k.ú. Ochtiná 28789,09 18.01.2012 25.01.2012 Ing. Ján Lisoň-LISONORD, Varšavská 3, 04013 Košice / IČO:14400413 Ing. Ján Lisoň
D/003
sken
txt
Dod. č. 6
ku zmluve
085/2008
ROEP k.ú. Závadka 21.01.2012 25.01.2012 Geodeting s.r.o., Barčianska 68, 040 17 Košice / IČO:362168001 Ing. Vladimír Majerčík
*február
D/004
sken
txt
Dod. č.3
ku zmluve
390/2010
ROEP k.ú. Nižná Myšľa 01.02.2012 06.02.2012 Geotop Košice, s.r.o.,
Južná tr. 82, 04017 Košice / IČO:36590711
Ing.Ján Kavulič
D/005
sken
txt
Dod. č. 5 k zmluve 2/2008-310 ROEP k.ú.
Zbehňov
22.02.2012 24.02.2012 GEODÉZIA Michalovce s.r.o., Pražská2, Košice IČO:36208914 Ing. Radko Badida
D/006
sken
txt
Dod. č. 4 k zmluve 3/2008-310 ROEP k.ú.
Veľká Tŕňa
22.02.2012 24.02.2012 GEODÉZIA Michalovce s.r.o., Pražská2, Košice IČO:36208914 Ing. Radko Badida
D/007
sken
txt
Dod. č. 4 k zmluve roep 022008 ROEP k.ú.
Peder
02.02.2012 24.02.2012 GEOKART Veľké Kapušany, s.r.o., Zoltána Fábryho
109/25, 079 01 Veľké Kapušany
Ing. Miroslav Karlik

POZN:
Ostatné zmluvy sú zverejňované v Centrálnom Registri Zmlúv
www.crz.gov.sk v zmysle zákona č. 382/2011 z 19. októbra 2001

Naspäť Na začiatok

Aktualizované 25.03.2013