Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Archív   Správa katastra Košice   Zmluvy   Zmluvy 2011 KÚ KE

Zmluvy 2011 KÚ KE

LEGENDA:
* -ak nie je dátum uvedený, účinnosť zmluva nadobúda v nasledujúci deň po zverejnení

** -ak nie je dátum uvedený, plnenie predmetu zmluvy je jednorazové
Z - zmluva
D- dodatok ku zmluve

skok na koniec Naspäť

int. číslo
zmluvy
/dodatku:
č. zmluvy/
č. dodatku ku
<zmluve>
Zverejnené /
Účinnosť od* /
Platnosť do**
Dodávateľ /IČO: Predmet zmluvy
Z/000/2011 10.01.2011/-/- VSS a.s. Košice Dodávka médií a služieb
Z/001/2011 14.03.2011 /-/- SR -Katastrálny úrad v  Košiciach/ 35540249 Usporiadanie majetkových vzťahov ...
Z/002/2011 0503/2011 28.03.2011 /-/ 31.03.2012 LAMDA Košice, s.r.o. / 44961022 Renovácia tonerov
D/003/2011 Dodatok č.1 ku 1/2010-KE 28.03.2011 /-/- AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o./31633625 ROEP
k.ú. Parchovany Z/014/2010
D/004/2011 Dodatok č.1
ku 389/2010
28.03.2011 /-/- GEOTOP Košice, s.r.o. / 36590711 ROEP
k.ú. Helcmanovce
D/005/2011 Dodatok č.1
ku 390/2010
28.03.2011 /-/- GEOTOP Košice, s.r.o. / 36590711 ROEP
k.ú. Nižná Myšľa
D/006/2011 Dodatok č.1
ku 001/2011
28.03.2011 /-/- Progres CAD Engineering, s.r.o. /31672655 ROEP
k.ú. Hrabušice
D/007/2011 Dodatok č.3 ku zmluve 002/2008 28.03.2011 /-/- Geodézia Michalovce ROEP k.ú. Zbehňov
D/008/2011 Dotatokč.9 ku zmluve 501/2002 28.03.2011 /-/- Geoplán Rožňava s.r.o. /31723748 ROEP k.ú. Sever
D/009/2011 Dodatok č. 6 ku zmluve 1/2008 28.03.2011 /-/- Geoplán Rožňava s.r.o. /31723748 ROEP k.ú. Brdárka
D/010/2011 Dodatok č. 8 ku zmluve 506/2002 28.03.2011 /-/- Geoplán Rožňava s.r.o. /31723748 ROEP k.ú. Poľov
D/011/2011 Dodatok č. 3 ku zmluve 184/2008 28.03.2011 /-/- GEOS Košice, s.r.o. / 36589934 ROEP k.u. Rozhanovce
D/012/2011 Dodatok č. 9 ku zmluve 1610/2007 28.03.2011 /-/- Ing. Viera Nagyová / 37002899 ROEP k.ú. Byšta
D/013/2011 Dodatok č. 3 ku zmluve 19/2008 28.03.2011 /-/- Ing. Ján Lisoň -LISONORD /14400413 ROEP k.ú. Markuška
D/014/2011 Dodatok č. 1 ku zmluve 7/2010 28.03.2011 /-/- GEOPLÁN s.r.o. / 31693598 ROEP k.ú. Jamník
D/015/2011 Dodatok č. 3 ku zmluve 273/2008 28.03.2011 /-/- GEOTOP s.r.o. / 36590711 ROEP k.ú. Trebišov
D/016/2011 Dodatok č. 12 ku zmluve 8/2003 28.03.2011 /-/- AGROPROJEKT s.r.o. /31634915 ROEP k.ú. Jablonica
D/017/2011 Dodatok č.2 ku zmluve 4/2010 28.03.2011 /-/- Ing. Jozef Fencák F-GEODET /37002341 ROEP k.ú. Jasov
D/018/2011 Dodatok č. 1 ku zmluve 3/2010 28.03.2011 /-/- Ing. Jozef Fencák F-GEODET /37002341 ROEP k.ú. Lipovník
D/019/2011 Dodatok č. 2 ku zmluve 2/2008 28.03.2011 /-/- G.K.T., s.r.o. ROEP k.ú. Kuzmice
D/020/2011 Dodatok č. 3 ku zmluve 211/2008 28.03.2011 /-/- Ing. Jozef Badida /14328210 ROEP k.ú. Slivník
D/021/2011 Dodatok č. 2 ku zmluve 4/2008 28.03.2011 /-/- GEOPLÁN ROŽŇAVA s.r.o. / 31723748 ROEP k.ú. Bohúňovo
D/021a/2011 Dodatok č. 2 ku zmluve 6/2008 28.03.2011 /-/- GEOPLÁN ROŽŇAVA s.r.o. / 31723748 ROEP k.ú. Tiba
int. číslo
zmluvy
/dodatku:
č. zmluvy/
č. dodatku ku
<zmluve>
Zverejnené /
Účinnosť od* /
Platnosť do**
Dodávateľ /IČO: Predmet zmluvy
D/022/2011 Dodatok č. 2 ku zmluve 3/2088 28.03.2011 /-/- GEOPLÁN ROŽŇAVA s.r.o. / 31723748 ROEP k.ú. Drnava
D/023/2011 Dodatok ć. 18 ku zmluve 5/1996 28.03.2011 /-/- Ing. Miloš Kršjak-DATAGEO /10767258 ROEP k.ú. Poráč
D/024/2011 Dodatok č. 3 ku zmluve 104/2008 28.03.2011 /-/- Ing. Alexander Beláz - geodézia Beláz /34872728 ROEP k.u. Veľká Bara
D/025/2011 Dodatok č. 4 ku zmluve 18/2008 28.03.2011 /-/- Ing. Ján Dzurišin-GEOING / 37117696 ROEP k.ú. Rankovce
D/023a/2011 Dodatok ć. 7 ku zmluve 1/2008 28.03.2011 /-/- GEOPLÁN ROŽŇAVA s.r.o. / 31723748 ROEP k.ú. Brdárka
D/026/2011 Dodatok č. 4 ku zmluve 1/2008 28.03.2011 /-/- Ing. Marek Berezňanin B.M.ING / 37117661 ROEP k.ú. Kokšov-Bakša
D/027/2011 Dodatok č. 3 ku zmluve Roep -01/2008 28.03.2011 /-/- GEOKART Veľké Kapušany ROEP k.ú. Janík
D/028/2011 Dodatok č.5 ku zmluve 306/1997 28.03.2011 /-/- AGROCONS Banská Bystrica s.r.o. /31633625 ROEP k.ú. Tušice
D/029/2011 Dodatok č. 6 ku zmluve 307/1997 28.03.2011 /-/- AGROCONS Banská Bystrica s.r.o. /31633625 ROEP k.ú. Senné
D/030/2011 Dodatok č.7 ku zmluve 802/1997 28.03.2011 /-/- AGROCONS Banská Bystrica s.r.o. /31633625 ROEP k.ú. Sliepkovce
D/031/2011 Dodatok č.2 ku zmluve 185/2011 28.03.2011 /-/- GEOS s.r.o. Košice /36589934 ROEP k.ú. Chrastné
D/032/2011 Dodatok č.4 ku zmluve 105/2008 29.03.2011 /-/- Ing. Alexander Beláz-geodézia Beláz /34872728 ROEP k.ú. Černochov
D/033/2011 Dodatok č.4 ku zmluve 103/08 29.03.2011 /-/- Ing. Alexander Beláz-geodézia Beláz /34872728 ROEP k.ú. Zatín
D/034/2011 Dodatok č.3 ku zmluve 101/08 29.03.2011 /-/- Ing. Alexander Beláz-geodézia Beláz /34872728 ROEP k.ú. Kucany
D/035/2011 Dodatok č.3 ku zmluve 102/08 29.03.2011 /-/- Ing. Alexander Beláz-geodézia Beláz /34872728 ROEP k.ú. Ruská
D/036/2011 Dodatok č.2 ku zmluve Roep 022008 01.04.2011 /-/- GEOKART Veľké Kapušany /36703206 ROEP k.ú. Peder
D/037/2011 Dodatok č.4 ku zmluve Roep-012008 01.04.2011 /-/- GEOKART Veľké Kapušany /36703206 ROEP k.ú. Janík
D/038/2011 Dodatok č.3 ku zmluve 1/2008 11.04.2011 /-/- GEODÉZIA Michalovce s.r.o. / 36208914 ROEP k.ú. Plechotice
D/039/2011 Dodatok č.2 ku zmluve 3/2008 11.04.2011 /-/- GEODÉZIA Michalovce s.r.o. / 36208914 ROEP k.ú. veĺká Tŕňa
int. číslo
zmluvy
/dodatku:
č. zmluvy/
č. dodatku ku
<zmluve>
Zverejnené /
Účinnosť od* /
Platnosť do**
Dodávateľ /IČO: Predmet zmluvy
D/040/2011 Dodatok č.2 ku zmluve 210/2008 16.04.2011 /-/- Ing. Jozef Badida-geodetické práce /14328810 ROEP k.ú. Zemplín. Nová Ves
D/041/2011 Dodatok č.2 ku zmluve 5/2008-ROEP 21.04.2011 /-/- GEOPLÁN ROŽŇAVA s.r.o. / 31723748 ROEP k.ú. Kunova Teplica
D/042/2011 Dodatok č.9 ku zmluve 508/2002 21.04.2011 /-/- GEOPLÁN ROŽŇAVA s.r.o. / 31723748 ROEP k.ú. Košická Nová Ves
D/043/2011 Dodatok č.8 ku zmluve 504/2002 21.04.2011 /-/- GEOPLÁN ROŽŇAVA s.r.o. / 31723748 ROEP k.ú. Kavečany
D/044/2011 Dodatok č.9 ku zmluve 502/2002 21.04.2011 /-/- GEOPLÁN ROŽŇAVA s.r.o. / 31723748 ROEP k.ú. Severné Mesto
D/045/2011 Dodatok č.11 ku zmluve 510/2002 21.04.2011 /-/- GEOPLÁN ROŽŇAVA s.r.o. / 31723748 ROEP k.ú. Jazero
D/046/2011 Dodatok č.12 ku zmluve 510/2002 21.04.2011 /-/- GEOPLÁN ROŽŇAVA s.r.o. / 31723748 ROEP k.ú. Južné Mesto
D/047/2011 Dodatok č.13 ku zmluve 9/2003 29.04.2011 /-/- AGROPROJEKT s.r.o. /31634915 ROEP k.ú. Slavošovce
D/048/2011 Dodatok č.6 ku zmluve K-50-2008 29.04.2011 /-/- KODENA, s.r.o. /36683001 ROEP k.ú. Odorín
D/049/2011 Dodatok č.8 ku zmluve 507/2002 29.04.2011 /-/- GEOPLÁN ROŽŇAVA s.r.o. / 31723748 ROEP k.ú. Furča
D/050/2011 Dodatok č.9 ku zmluve 1/2004 29.04.2011 /-/- GEOPLÁN ROŽŇAVA s.r.o. / 31723748 ROEP k.ú. Spišská Nová Ves
D/051/2011 Dodatok č.5 ku zmluve K-60-2008 29.04.2011 /-/- KODENA, s.r.o. /36683001 ROEP k.ú. Chrasť nad. Hornádom
D/052/2011 Dodatok č.13 ku zmluve 08/2003 29.04.2011 /-/- AGROPROJEKT s.r.o. /31634915 ROEP k.ú. Silická Jablonica
D/053/2011 Dodatok č.3 ku zmluve 274/2008 13.05.2011 /-/- GEOTOP s.r.o. /36590711 ROEP k.ú. Košická Belá
D/054/2011 Dodatok č.3 ku zmluve 85/2008 13.05.2011 /-/- Geodeting. s.r.o / 362168001 ROEP k.ú. Závadka
D/055/2011 Dodatok č.4 ku zmluve 19/2008 13.05.2011 /-/- Ing. Ján Lisoň -LISONORD /14400413 ROEP k.ú. Markuška
D/056/2011 Dodatok č.9 ku zmluve 2/2005 16.05.2011 /-/- GEOPLÁN ROŽŇAVA s.r.o. / 31723748 ROEP k.ú. Nižná Slaná
D/057/2011 Dodatok č.2 ku zmluve 1/2008 16.05.2011 /-/- G.K.T. s.r.o. / 36582972 ROEP k.ú. Kecerovské Kostoľany
D/058/2011 Dodatok č.6 ku zmluve 1/2005 16.05.2011 /-/- GEOPLÁN ROŽŇAVA s.r.o. / 31723748 ROEP k.ú. Jablonov nad Turňou
D/059/2011 Dodatok č.8 ku zmluve 1610/2007 16.05.2011 /-/- Ing. Viera Nagyová - geodt. práce /37002899 ROEP k.ú. Veľké Ozorovce
int. číslo
zmluvy
/dodatku:
č. zmluvy/
č. dodatku ku
<zmluve>
Zverejnené /
Účinnosť od* /
Platnosť do**
Dodávateľ /IČO: Predmet zmluvy
D/060/2011 Dodatok č.4 ku zmluve 101/08 31.05.2011 /-/- Ing. Alexander Beláz-geodézia Beláz /34872728 ROEP k.ú. Kucany
D/061/2011 Dodatok č.4 ku zmluve 2/2008 31.05.2011 /-/- Igor Láska-Súkromná geodetická spoločnosť / 10915681 ROEP k.ú. Slavoška
D/062/2011 Dodatok č.4 ku zmluve 184/2008 06.06.2011 /-/- GEOS Košice s.r.o. / 36589934 ROEP k.ú. Rozhanovce
D/063/2011 Dodatok č.9 ku zmluve 13/2002 06.06.2011 /-/- Ing. Vincent Dulina CZIPO ROEP k.ú. Kolinovce
D/064/2011 Dodatok č. 3 ku zmluve 303/2007 KKK-2/07 KKK 10.06.2011 /-/- Ing. Emil Krížo -KKK /30574102 ROEP k.ú. Matejovce nad Hornádom
D/064a/2011 Dodatok č. 6 ku zmluve 306/1997 KKK 10.06.2011 /-/- AGROCONS Banská Bystrica /31633625 ROEP k.ú. Tušice
D/065/2011 Dodatok č. 3 ku zmluve 3/2008-ROEP 25.06.2011 /-/- GEOPLÁN ROŽŇAVA s.r.o. / 31723748 ROEP k.ú. Drnava
D/066/2011 Dodatok č. 3 ku zmluve 5/2008-ROEP 25.06.2011 /-/- GEOPLÁN ROŽŇAVA s.r.o. / 31723748 ROEP k.ú. Kunova Teplica
D/067/2011 Dodatok č. 4 ku zmluve 273/2008 28.06.2011 /-/- GEOTOP Košice / 36590711 ROEP k.ú. Trebišov
D/068/2011 Dodatok č. 10 ku zmluve 3/1996 07.07.2011 /-/- MicroCAD SYSTEMS s.r.o. / 31664423 ROEP k.ú. Markušovce
D/069/2011 Dodatok č. 4 ku zmluve 2/2008-ROEP 21.07.2011 /-/- Ing. Marek Berezňanin B.M.ING / 37117661 ROEP k.ú. Vyšná Hutka
D/070/2011 Dodatok č. 4 ku zmluve 085/2008 22.07.2011 /-/- Geodeting. s.r.o. / 362168001 ROEP k.ú. Závadka
Z/071/2011 27.07.2011 /-/- Mestské služby mesta Tornaľa Prenájom pozemku pre  chatovú základňu
D/072/2011 Dodatok č. 1 k zmluve 2711/2010 27.07.2011 /-/- Edenred Slovakia s.r.o. Stravenky
D/073/2011 Dodatok č. 3 ku zmluve 2/2008 27..07.2011/-/- Ing. Zuzana Buľková - Geodetic /40163199 ROEP k.ú. Rešica
D/074/2011 Dodatok č.9 ku zmluve 507/2002 16.08.2011/-/- GEOPLÁN ROŽŇAVA s.r.o. / 31723748 ROEP k.ú. Furča
D/075/2011 Dodatok č.2 ku zmluve 390/2010 16.08.2011/-/- GEOTOP Košice, s.r.o. /36590711 ROEP k.ú. Nižná Myšľa
D/076/2011 Dodatok č.2 ku zmluve 389/2010 16.08.2011/-/- GEOTOP Košice, s.r.o. /36590711 ROEP k.ú. Helcmanovce
D/077/2011 Dodatok č.5 ku zmluve 1/2008-ROEP 16.08.2011/-/- Ing. Marek Berezňanin / 37117661 ROEP k.ú. Kokšov Bakša
D/078/2011 Dodatok č.3 ku zmluve 1/2008 16.08.2011/-/- Ing. Zuzana Buľková / 40163199 ROEP k.ú. Turnianska Nová Ves
D/079/2011 Dodatok č.5 ku zmluve 21/2008 ROEP 16.08.2011/-/- Ing. Ján Lisoň -LISONORD /14400413 ROEP k.ú. Ochtiná
int. číslo
zmluvy
/dodatku:
č. zmluvy/
č. dodatku ku
<zmluve>
Zverejnené /
Účinnosť od* /
Platnosť do**
Dodávateľ /IČO: Predmet zmluvy
D/080/2011 Dodatok č.2 ku zmluve 001/2011 30.08.2011/-/- Progres CAD Engineering, s.r.o. ROEP k.ú. Hrabušice
D/081/2011 Dodatok č.4 ku zmluve 102/2008 05.09.2011/-/- Ing. Alexander Beláz-geodézia Beláz /34872728 ROEP k.ú. Ruská
D/082/2011 Dodatok č.5 ku zmluve 103/2008 05.09.2011/-/- Ing. Alexander Beláz-geodézia Beláz /34872728 ROEP k.ú. Zatín
D/083/2011 Dodatok č.2 ku zmluve 1/2010-KE 07.09.2011/-/- AGROCONS Banská Bystrica s.r.o. /31633625 ROEP k.ú. Parchovany
D/084/2011 Dodatok č.2 ku zmluve č. 2711/2010 07.10.2011/-/- Endered Slovakia s.r.o. / 31328695 Poskytovanie služieb - stravovanie
D/085/2011 Dodatok č.5 ku zmluve č. 19/2008-ROEP 07.10.2011/-/- Ing. Ján Lisoň -LISONORD /14400413 ROEP k.ú. Markuška
D/086/2011 Dodatok č.4 ku zmluve č. 274/2008 07.10.2011/-/- GEOTOP Košice, s.r.o. /36590711 ROEP k.ú. Košická Belá
D/087/2011 Dodatok č.3 ku zmluve č. 2/2008 07.10.2011/-/- G.K.T. s.r.o. / 36582972 ROEP k.ú. Kuzmice
D/088/2011 Dodatok č.11 ku zmluve č. 1/2002 07.10.2011/-/- Ing. Ján Lisoň -LISONORD /14400413 ROEP k.ú. Ždaňa
D/089/2011 Dodatok č.4 ku zmluve č.211/2008 07.10.2011/-/- Ing. Jozef Badida-geodetické práce /14328810 ROEP k.ú. Slivník
D/090/2011 Dodatok č.7 ku zmluve č. 306/1997 KKK 07.10.2011/-/- AGROCONS Banská Bystrica /31633625 ROEP k.ú. Tušice
D/091/2011 Dodatok č.10 ku zmluve č.1/2004 07.10.2011/-/- GEOPLÁN ROŽŇAVA s.r.o. / 31723748 ROEP k.ú. Spišská Nová Ves
Z/092/2011 0220110458 11.10.2011/-/- Slovak telecom a.s. / 35763469 Dohoda o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehn.
D/093/2011 Dodatok č. 4 ku zmluve 104/08 13.10.2011/-/- Ing. Alexander Beláz - geodézia Beláz /34872728 ROEP Veľká Bara
D/094/2011 Dodatok č. 5 ku zmluve Roep-012008 13.10.2011/-/- GEOKART Veľké Kapušany /36703206 ROEP Janík
D/095/2011 Dodatok č. 3 ku zmluve Roep-022008 13.10.2011/-/- GEOKART Veľké Kapušany /36703206 ROEP Peder
D/096/2011 Dodatok č. 7 ku zmluve 1/2005 25.10.2011/-/- GEOPLÁN ROŽŇAVA s.r.o. / 31723748 ROEP Jablonov nad Turňou
D/097/2011 Dodatok č. 4 ku zmluve 1/2008-310 25.10.2011/-/- Ing. Radko Badida / 36208914 ROEP Plechotice
D/098/2011 Dodatok č. 4 ku zmluve 2/2008-310 25.10.2011/-/- Ing. Radko Badida / 36208914 ROEP Zbehňov
D/099/2011 Dodatok č. 3 ku zmluve 3/2008-310 25.10.2011/-/- Ing. Radko Badida / 36208914 ROEP Veľká Tŕňa
int. číslo
zmluvy
/dodatku:
č. zmluvy/
č. dodatku ku
<zmluve>
Zverejnené /
Účinnosť od* /
Platnosť do**
Dodávateľ /IČO: Predmet zmluvy
D/100/2011 Dodatok č. 9 ku zmluve 1610/2007-VO 25.10.2011/-/- Ing. Viera Nagyová - geodetické práce / 37002899 ROEP Veľké Ozorovce
D/101/2011 Dodatok č. 4 ku zmluve 2/2008 31.10.2011/-/- Ing. Zuzana Buľková - GEODETIC / 40163199 ROEP k.ú. Rešica
D/102/2011 Dodatok č. 4 ku zmluve 3/2008 ROEP 31.10.2011/-/- Ing. Marek Berezňanin / 37117661 ROEP k.ú. Olcnava
D/103/2011 Dodatok č.6 ku zmluve 19/2008-ROEP 08.11.2011/-/- Ing. Ján Lisoň -LISONORD /14400413 ROEP k.ú. Markuška
D/104/2011 Dodatok č.7 ku zmluve K-50-2008 08.11.2011/-/- KODENA, s.r.o. / 36683001 ROEP k.ú. Odorín
D/105/2011 Dodatok č.6 ku zmluve K-60-2008 08.11.2011/-/- KODENA, s.r.o. / 36683001 ROEP k.ú. Chrasť nad Hornádom
D/106/2011 Dodatok č.3 ku zmluve 389/2010 10.10.2011/-/- GEOTOP Košice, s.r.o. /36590711 ROEP k.ú. Helcmanovce
D/107/2011 Dodatok č. 5 ku zmluve 085/2008 10.10.2011/-/- Geodeting. s.r.o / 362168001 ROEP k.ú. Závadka
D/108/2011 Dodatok č. 9 ku zmluve 504/2002 18.11.2011/-/- GEOPLÁN ROŽŇAVA s.r.o. / 31723748 ROEP k.ú. Kavečany
D/109/2011 Dodatok č. 12 ku zmluve 510/2002 18.11.2011/-/- GEOPLÁN ROŽŇAVA s.r.o. / 31723748 ROEP k.ú. Jazero
D/110/2011 Dodatok č. 10 ku zmluve 502/2002 18.11.2011/-/- GEOPLÁN ROŽŇAVA s.r.o. / 31723748 ROEP k.ú. Severné Mesto
Z/111/2011 01/2011/KUKE 21.11.2011/-/- PRINTO, s.r.o. Pozáručný servis VT.
Z/112/2011 ZoD/0580/2011/HS-HSV 29.11.2011/-/- HS HSV s.r.o. Rekonštrukcia priestorov, rekonštrukcia el. zariadenia
Z/113/2011 2426/2011 29.11.2011 /-/- LK TRADE KE, s.r.o. Rekonštrukcia rozvodov ÚK
Z/114/2011 5100025830/1 01.12.2011/-/- SPP a.s. Zmluva o dodávke plynu
D/115/2011 Dodatok č. 5 ku zmluve 105/08 02.12.2011/-/- Ing. Alexander Beláz - geodézia Beláz /34872728 ROEP k.ú. Černochov
D/116/2011 Dodatok č. 1 ku zmluve 5/2010 02.12.2011/-/- Ing. Alexander Beláz - geodézia Beláz /34872728 ROEP k.ú. Háj
D/117/2011 Dodatok č. 14 ku zmluve 8/2003-ROEP 05.12.2011/-/- AGROPROJEKT s.r.o. / 31634915 ROEP k.ú. Silická Jablonica
D/118/2011 Dodatok č. 5 ku zmluve 211/2008 06.12.2011/-/- Ing. Jozef Badida-geodetické práce /14328810 ROEP k.ú. Slivník
int. číslo
zmluvy
/dodatku:
č. zmluvy/
č. dodatku ku
<zmluve>
Zverejnené /
Účinnosť od* /
Platnosť do**
Dodávateľ /IČO: Predmet zmluvy
Z/119/2011 JT3 19.12.2011/-/- Jozef Tkáčik-JOTKA /32475837 Pokládka a dodávka PVC v kancelárskych priestoroch
D/120/2011 13/2002 19.12.2011/-/- Ing. Vincent Dulina CZIPO /30674344 ROEP k.ú. Kolinovce
Z/121/2011 20.12.2011/-/- EUROCEMENT s.r.o. / 36584037 Dodávka okien SK MIchalovce
Z/122/2011 BI/70/2011 20.12.2011/-/- ESSET, s.r.o. / 36832189 Výkon činnosti v oblasti BOZP
D/123/2011 Dodatok č. 8 ku zmluve K-50-2008 21.12.2011/-/- KODENA,s.r.o. / 36683001 ROEP k.ú. Odorín
Z/124/2011 22.12.2011/-/- AKORD-Ing. Marta Nemcova / 33637857 Dodávka nábytku
D/125/2011 Dodatok č.1 ku zmluve ZoD/0580/2011/HS-HSV 23.12.2011/-/- HS HSV s.r.o. Rekonštrukčné práce
D/126/2011 Dodatok č.2 ku zmluve 07/2010 30.12.2011/-/- GEOPLÁN, s.r.o. ROEP k.ú. Jamník
D/127/2011 Dodatok č. 3 ku zmluve 1/2010 30.12.2011/-/- AGROCONS s.r.o. ROEP Parchovany

Naspäť

Aktualizované 25.03.2013