Preskočiť na obsah


Objednávky a faktúry 2011

OBJEDNÁVKY FAKTÚRY

Objednávky

 • Január 2011
Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Dodávateľ Predmet objednávky Predbežná suma v €
2011001 3.1.2011 Vaša stravovacia spol. s r.o. stravné lístky 12126,75
2011002 3.1.2011 Str.odborná škola B.Bystrica stravné lístky 318,-
2011003 14.1.2011 Str.odborná škola B.Bystrica stravné lístky 36,-
2011004 14.1.2011 Petit Press a.s. riadková inzercia 295,-
2011005 17.1.2011 Ing. P.Kysela, Monteza Žiar n/Hr. oprava osvetlenia 88,80
2011006 18.1.2011 ŠEVT a.s. kancelárske potreby 100,-
2011007 27.1.2011 POLLUX-PLUS s.r.o.B.Bystrica oprava diaľk.ovlád. 40,-
2011008 28.1.2011 Vaša stravovacia spol. s r.o. stravné lístky 14127,45
2011009 31.1.2011 Str.odborná škola B.Bystrica stravné lístky 384,-
2011010 31.1.2011 ŠEVT a.s. Bratislava toaletný papier 120,-

Návrat na začiatok

 • Február 2011
Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Dodávateľ Predmet objednávky Predbežná suma v €
2011011 2.2.2011 Milan Moravčík Autoservis B.B oprava služobného auta 313,92
2011012 3.2.2011 TRIFIT s.r.o. B. Bystrica toner 24,-
2011013 4.2.2011 Elis s.r.o. B. Bystrica notebook + príslušenstvo 955,-
2011014 9.2.2011 TRIFIT s.r.o. B. Bystrica obrazové valce 217,-
2011015 11.2.2011 REBUME-Širáň Ján, Lovčica-Trubín prehliadka a skúška bleskozvodu 50,-
2011016 11.2.2011 M_BRICKE Urbančok Alexander, Lučenec montáž mreží 366,48
2011017 17.2.2011 TRIFIT s.r.o. B. Bystrica oprava kopírky 564,-
2011018 23.2.2011 Kunya Štefan, Rim. Sobota prehliadka a skúška bleskozvodu 180,-
2011019 25.2.2011 Vaša stravovacia spol. s r.o. stravné lístky 16686,75
2011020 28.2.2011 Str.odborná škola B.Bystrica stravné lístky 315,-

Návrat na začiatok

 • Marec 2011
Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Dodávateľ Predmet objednávky Predbežná suma v €
2011021 2.3.2011 Vaša stravovacia spol. s r.o. stravné lístky 65,55
2011022 2.3.2011 TRIFIT s.r.o. B. Bystrica oprava kopírovacieho stroja 494,59
2011023 3.3.2011 ŠEVT a.s. Bratislava kancelársky materiál 75,-
2011024 4.3.2011 BK TECH s.r.o. Ban. Bystrica oprava klimatizácie
2011025 14.3.2011 Brantner Gemer s.r.o. R.Sobota kontajner 250,-
2011026 14.3.2011 TRIFIT s.r.o. B. Bystrica oprava kopírovacieho stroja 419,-
2011027 15.3.2011 IPS Staving s.r.o. B. Bystrica oprava WC a vodovod. batérií 2397,33
2011028 15.3.2011 TRIFIT s.r.o. B. Bystrica oprava kopírovacích strojov 724,-
2011029 16.3.2011 Ing. Ján Jankovič, Murán.Dlhá Lúka kontrola PHP 15,-
2011031 21.3.2011 Ján Moravčík-autoservis, B. Bystrica prezutie pneumatík na OA 60,-
2011032 21.3.2011 Str.odborná škola B.Bystrica stravné lístky 39,-
2011033 22.3.2011 BK TECH s.r.o. Ban. Bystrica výmena a montáž kompresora 571,38
2011034 22.3.2011 Bytové hospodárstvo s.r.o., Revúca oprava vodovodnej batérie
2011035 24.3.2011 TRIFIT s.r.o. B. Bystrica oprava kopírovacieho stroja 264,-
2011036 29.3.2011 Stavebné družstvo Brezno výmena vodovodnej batérie 55,-
2011037 30.3.2011 Sklenárstvo Átrium B.Bystrica zasklenie okna 25,-
2011038 30.3.2011 TRIFIT s.r.o. B. Bystrica oprava kopírovacieho stroja 496,-
2011039 30.3.2011 Str.odborná škola B.Bystrica stravné lístky 378,-
2011040 30.3.2011 TRIFIT s.r.o. B. Bystrica oprava kopírovacieho stroja 804,89
2011041 30.3.2011 Akadémia vzdelávania Lučenec školenie vodičov 45,-
2011042 30.3.2011 Vaša stravovacia spol. s r.o. stravné lístky 13383,60

Návrat na začiatok

 • Apríl 2011
Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Dodávateľ Predmet objednávky Predbežná suma v €
2011043 1.4.2011 Elis s.r.o. B. Bystrica oprava UPS 120,-
2011044 1.4.2011 LIVONEC s.r.o. B. Bystrica kontrola has.prístrojov 6,12
2011045 4.4.2011 Slavomír Orlay ORBIS, Dol. Strehová preprava regálov 60,-
2011046 7.4.2011 LIVONEC s.r.o. B. Bystrica likvidácia has. prístrojov 7,20
2011047 11.4.2011 Július Jurašík Klempo-Deratex, Rim. Sobota čistenie komína a dymovodu 96,60
2011048 11.4.2011 Július Jurašík Klempo-Deratex, Rim. Sobota čistenie komína a dymovodu 46,80
2011049 12.4.2011 Tempo Kondela s.r.o. B. Bystrica kancelárske kreslo 176,-
2011050 19.4.2011 TRIFIT s.r.o. B. Bystrica oprava kopírovacieho stroja 58,-
2011051 20.4.2011 Ing. Zoltán Lukáč, Lučenec statický posudok 700,-
2011052 20.4.2011 Marcel Cienik, Poltár výmena bojlera 264,82
2011053 20.4.2011 ELVOS Ban, Bystrica prehliadka a skúška TZE elektroinštalácie 338,77
2011054 20.4.2011 KOPMRAC Nová Baňa kontrola a čistenie komínov 90,76
2011055 20.4.2011 LIVONEC s.r.o. B. Bystrica tlak. skúšky PHP a požiarneho vodovodu 99,-
2011056 21.4.2011 PC Servis Veľké Teriakovce výmena ventilátorov v cat. prepínači 68,40
2011057 28.4.2011 Str.odborná škola B.Bystrica stravné lístky 416,50
2011058 28.4.2011 Vaša stravovacia spol. s r.o. stravné lístky 15974,25
2011059 27.4.2011 TRIFIT s.r.o. B. Bystrica tonery 6263,-

Návrat na začiatok

 • Máj 2011
Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Dodávateľ Predmet objednávky Predbežná suma v €
2011070 30.5.2011 Vaša stravovacia spol. s r.o. stravné lístky 16162,35

Návrat na začiatok

 • Jún 2011
Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Dodávateľ Predmet objednávky Predbežná suma v €
2011078 15.6.2011 TRIFIT s.r.o. B. Bystrica tonery 9300,-
2011082 29.6.2011 Vaša stravovacia spol. s r.o. stravné lístky 14438,10

Návrat na začiatok

 • Júl 2011
Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Dodávateľ Predmet objednávky Predbežná suma v €
2011090 28.7.2011 Vaša stravovacia spol. s r.o. stravné lístky 14275,65

Návrat na začiatok

 • August 2011
Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Dodávateľ Predmet objednávky Predbežná suma v €
2011094 30.8.2011 Vaša stravovacia spol. s r.o. stravné lístky 15169,60

Návrat na začiatok

 • September 2011
Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Dodávateľ Predmet objednávky Predbežná suma v €
2011097 19.9.2011 Ševt a.s. Bratislava papier a obálky 4550,-
2011098 20.9.2011 TRIFIT s.r.o. B. Bystrica tonery 10000,-
2011103 29.9.2011 Vaša stravovacia spol. s r.o. stravné lístky 18829,-

Návrat na začiatok

 • Október 2011
Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Dodávateľ Predmet objednávky Predbežná suma v €
2011128 28.10.2011 Vaša stravovacia spol. s r.o. stravné lístky 18088,-

Návrat na začiatok

 • November 2011
Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Dodávateľ Predmet objednávky Predbežná suma v €
2011171 29.11.2011 Vaša stravovacia spol. s r.o. stravné lístky 19220,40

Návrat na začiatok

 • December 2011
Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Dodávateľ Predmet objednávky Predbežná suma v €
2011182 5.12.2011 Ševt a.s. Bratislava kancelársky materiál 5500,-
2011196 13.12.2011 Ševt a.s. Bratislava papier, obálky 12320,-
2011197 13.12.2011 TRIFIT s.r.o. B. Bystrica tonery 21600,-
2011210 14.12.2011 belasaIT s.r.o. Moldava n/Bodv. upratovanie 6812,-
2011219 20.12.2011 Topico s.r.o. Ban. Bystrica kopírovacie stroje 5436,-

Návrat na začiatok


Faktúry

 • Január 2011
Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Predmet faktúry Fakturovaná suma v €
DF/0001/11 7.1.2011 Obvodný úrad B. Bystrica prevádzkové náklady 1390,-
DF/0002/11 7.1.2011 Krajské riad. PZ SR ochrana objektu SK Revúca 3,95
DF/0003/11 7.1.2011 Krajské riad. PZ SR ochrana objektu 3,95
DF/0004/11 7.1.2011 ÚPSVaR vo Zvolene prevádzkové náklady 593,50
DF/0005/11 7.1.2011 T-Com a.s. Bratislava telefónne poplatky 221,16
DF/0006/11 7.1.2011 SPP a.s. Bratislava dodávka zem.plynu 3484,-
DF/0007/11 7.1.2011 belasaNET s.r.o. Moldava n/Bodv. upratovanie 1682,69
DF/0008/11 5.1.2011 ASF s.r.o. Valaská upratovacie služby 248,45
DF/0009/11 7.1.2011 SSE a.s. Žilina dodávka elektr. energie 312,-
DF/0010/11 10.1.2011 Ing. Štefan Valica-STEVA školenie 32,-
DF/0012/11 10.1.2011 SSE a.s. Žilina dodávka elektr. energie 228,-
DF/0013/11 10.1.2011 SSE a.s. Žilina dodávka elektr. energie 254,-
DF/0014/11 10.1.2011 SSE a.s. Žilina dodávka elektr. energie 323,-
DF/0015/11 10.1.2011 SSE a.s. Žilina dodávka elektr. energie 3234,-
DF/0016/11 10.1.2011 SSE a.s. Žilina dodávka elektr. energie 543,-
DF/0017/11 7.1.2011 VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava stravné lístky 12126,75
DF/0018/11 10.1.2011 Juriga Slovakia s.r.o. Bratislava prevádzka a údržba kotolní 1636,25
DF/0019/11 30.12.2010 Ladislav Filip-GEOMAP Čebovce ROEP Stará Halič 11553,97
DF/0020/11 30.12.2010 Marta Filipová, s.g.k. Čebovce ROEP Drieňovo 3733,63
DF/0021/11 12.1.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 432,-
DF/0022/11 12.1.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 1954,30
DF/0023/11 13.1.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 341,10
DF/0024/11 13.1.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 666,80
DF/0025/11 13.1.2011 Ing. František Truhan, Zvolen ROEP Zelené 2037,20
DF/0026/11 19.1.2011 GEODET s.r.o. Zvolen ROEP Čekovce 13705,14
DF/0027/11 14.1.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 389,90
DF/0028/11 14.1.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 735,66
DF/0029/11 17.1.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 332,60
DF/0030/11 17.1.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 113,20
DF/0031/11 17.1.2011 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilný telefón 8,10
DF/0035/11 18.1.2011 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné telefóny 105,90
DF/0036/11 17.1.2011 Stredná odb. škola Poltár prevádzkové náklady 1862,22
DF/0037/11 18.1.2011 GZ REAL a.s. Považská Bystrica nájomné 769,-
DF/0038/11 17.1.2011 Mesto Veľký Krtíš prevádzkové náklady 508,28
DF/0039/11 18.1.2011 Mesto Veľký Krtíš nájomné a prev. náklady 1272,93
DF/0040/11 17.1.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 210,-
DF/0041/11 18.1.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 289,10
DF/0042/11 18.1.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 613,10
DF/0043/11 18.1.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 740,-
DF/0044/11 18.1.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 413,20
DF/0045/11 20.1.2011 RTVS s.r.o. Bratislava RTV služby 2389,92
DF/0046/11 19.1.2011 Slovanet a.s. Bratislava telefóny 428,97
DF/0047/11 20.1.2011 ÚPSVaR v Ban. Štiavnici prevádzkové náklady 136,09
DF/0048/11 1.1.2011 Marta Filipová, s.g.k. Čebovce ROEP Krnišov 9815,62
DF/0049/11 1.1.2011 Marta Filipová, s.g.k. Čebovce ROEP Krnišov 6632,18
DF/0050/11 25.1.2011 SSE a.s. Žilina dodávka elektr. energie 169,60
DF/0051/11 25.1.2011 SSE a.s. Žilina dodávka elektr. energie 188,76
DF/0052/11 25.1.2011 SSE a.s. Žilina dodávka elektr. energie 487,37
DF/0053/11 25.1.2011 SSE a.s. Žilina dodávka elektr. energie 92,96
DF/0054/11 25.1.2011 SSE a.s. Žilina dodávka elektr. energie 20,75
DF/0055/11 25.1.2011 SSE a.s. Žilina dodávka elektr. energie 564,66
DF/0056/11 24.1.2011 Stredosl.vodár.spol. a.s.B. Bystrica vodné a stočné 22,57
DF/0057/11 25.1.2011 Stredosl.vodár.spol. a.s.B. Bystrica vodné a stočné 119,62
DF/0058/11 26.1.2011 SR-Krajský pozem. úrad v B.Bystrici prevádzkové náklady 3561,75
DF/0059/11 27.1.2011 GEOMERKART s.r.o. Veľký Krtíš ROEP Nedelište 10707,28
DF/0060/11 27.1.2011 Petit Press, a.s. Bratislava inzerát 295,96
DF/0061/11 26.1.2011 SPP a.s. Bratislava vyučtovanie plynu 8736,22
DF/0062/11 26.1.2011 Mesto Rim. Sobota komunálny odpad 97,81
DF/0063/11 26.1.2011 Mesto Rim. Sobota komunálny odpad 978,12
DF/0064/11 28.1.2011 SSE a.s. Žilina dodávka elektr. energie 294,22
DF/0065/11 28.1.2011 Stredosl.vodár.spol. a.s.B. Bystrica vodné a stočné 167,66
DF/0066/11 31.1.2011 Ministerstvo obrany SR Zvolen vyučtovanie tepla 679,61
DF/0067/11 31.1.2011 POLLUX-PLUS s.r.o. B. Bystrica oprava diaľkových ovládačov 34,80

Návrat na začiatok

 • Február 2011
Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Predmet faktúry Fakturovaná suma v €
DF/0068/11 1.2.2011 Siman a Jorčík spol. s r.o. Brezno ROEP Revúcka Lehota 4738,96
DF/0069/11 3.2.2011 GEOPRIS spol. s r.o. B. Bystrica ROEP Malachov 4124,64
DF/0070/11 3.2.2011 LUSH spol. s r.o. Zvolen ROEP Ladzany 14152,20
DF/0071/11 3.2.2011 SPP a.s. Bratislava dodávka zem.plynu 3913,-
DF/0072/11 3.2.2011 ASF s.r.o. Valaská upratovacie služby 250,54
DF/0073/11 3.2.2011 VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava stravné lístky 14127,45
DF/0074/11 4.2.2011 belasaNET s.r.o. Moldava n/Bodv. upratovacie služby 1682,68
DF/0075/11 3.2.2011 Str.odborná škola B.Bystrica stravné lístky 354,-
DF/0076/11 4.2.2011 Mesto Veľký Krtíš prevádzkové náklady 508,28
DF/0077/11 4.2.2011 Mesto Veľký Krtíš nájomné a prev. náklady 1272,93
DF/0078/11 7.2.2011 T-Com Bratislava telefóny 218,75
DF/0079/11 7.2.2011 SSE a.s. Žilina vyučtovanie el. energie 28,64
DF/0080/11 8.2.2011 SSE a.s. Žilina záloha el. energie 3016,-
DF/0081/11 7.2.2011 Stredosl.vodár.spol. a.s. B. Bystrica vodné a stočné 153,24
DF/0082/11 8.2.2011 Elis s.r.o. Ban. Bystrica notebook 938,40
DF/0083/11 8.2.2011 ELS MONT Dobrá Niva rekonštrukcia elekt. zabezp.syst. 628,80
DF/0084/11 8.2.2011 Trifit s.r.o. Ban. Bystrica toner 24,-
DF/0085/11 8.2.2011 Obvodný úrad Ban. Bystrica vyučtovanie výdavkov za energie 561,81
DF/0086/11 9.2.2011 Ing. Pavol Kysela-Monteza Žiar n/Hr. oprava osvetlenia 106,56
DF/0087/11 9.2.2011 Min. obrany SR Zvolen vyúčtovanie el. energie 2855,21
DF/0088/11 9.2.2011 ORANGE Bratislava telefóny 103,54
DF/0089/11 9.2.2011 KR PZ Ban. Bystrica ochrana objektu 3,95
DF/0090/11 9.2.2011 KR PZ Ban. Bystrica ochrana objektu 3,95
DF/0091/11 9.2.2011 ÚPSVaR Zvolen prevádzkové náklady 593,50
DF/0092/11 9.2.2011 Obvodný úrad Ban. Bystrica prevádzkové náklady 1390,-
DF/0093/11 9.2.2011 SSE a.s. Žilina dodávka elektr. energie 312,-
DF/0094/11 9.2.2011 SSE a.s. Žilina dodávka elektr. energie 851,-
DF/0095/11 9.2.2011 SSE a.s. Žilina dodávka elektr. energie 372,-
DF/0096/11 9.2.2011 SSE a.s. Žilina dodávka elektr. energie 254,-
DF/0097/11 9.2.2011 SSE a.s. Žilina dodávka elektr. energie 228,-
DF/0098/11 11.2.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 293,96
DF/0099/11 11.2.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 553,86
DF/0100/11 11.2.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 343,40
DF/0101/11 10.2.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 1537,46
DF/0102/11 14.2.2011 SSE a.s. Žilina vyúčtovanie el. energie 49,68
DF/0103/11 14.2.2011 Trifit s.r.o. Ban. Bystrica obraz. valce 216,91
DF/0104/11 14.2.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 544,56
DF/0105/11 14.2.2011 Milan Moravčík oprava vozidla Š.Felícia 313,92
DF/0106/11 14.2.2011 Mesto Zvolen komunálny odpad 863,22
DF/0107/11 14.2.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 333,46
DF/0108/11 17.2.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 742,76
DF/0109/11 17.2.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 476,46
DF/0110/11 17.2.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 199,86
DF/0111/11 17.2.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 331,16
DF/0112/11 17.2.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 562,86
DF/0113/11 8.2.2011 SSE a.s. Žilina dodávka elektr. energie 3016,-
DF/0114/11 17.2.2011 SSE a.s. Žilina dodávka elektr. energie 189,41
DF/0115/11 17.2.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 437,56
DF/0116/11 17.2.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 247,76
DF/0117/11 17.2.2011 Mesto Žiar nad Hronom daň z nehnuteľnosti 1419,58
DF/0118/11 17.2.2011 Bytové hospod. s.r.o. Revúca výmena neón. trubíc 24,96
DF/0119/11 18.2.2011 Juriga Slovakia s.r.o. Bratislava prevádzka a údržba kotolní 1650,-
DF/0120/11 16.2.2011 SLOVANET a.s. Bratislava telefóny 402,88
DF/0121/11 25.2.2011 Trifit s.r.o. Ban. Bystrica oprava kopírovacieho stroja 563,65
DF/0122/11 28.2.2011 Stredosl.vodár.spol. a.s. B. Bystrica vodné a stočné 203,92
DF/0123/11 28.2.2011 M_BRICKE Urbančok Alexander, Lučenec montáž mreží 366,48
DF/0124/11 28.2.2011 Mesto Žiar nad Hronom poplatok za znečisťovanie ovzdušia 20,-
DF/0125/11 28.2.2011 Mesto Žiar nad Hronom komunálny odpad 657,80
DF/0126/11 28.2.2011 Str.odborná škola B.Bystrica Stravné lístky 384,-
DF/0127/11 28.2.2011 Mesto Brezno komunálny odpad 234,52
DF/0128/11 28.2.2011 Mesto Ban. Štiavnica daň z nehnuteľnosti 185,19
DF/0129/11 28.2.2011 Mesto Rim. Sobota daň z nehnuteľnosti 599,66

 

Návrat na začiatok

 • Marec 2011
Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Predmet faktúry Fakturovaná suma v €
DF/0130/11 2.3.2011 SPP a.s. Bratislava dodávka zem.plynu 3913,-
DF/0131/11 2.3.2011 Kunya Štefan, Rim. Sobota prehliadka a skúška bleskozvodu 180,-
DF/0132/11 3.3.2011 Siman a Jorčík spol. s.r.o. Brezno ROEP Dubovec 4418,-
DF/0133/11 3.3.2011 ALL GEO geodet. kanc. Zvolen ROEP Zaježová 14222,26
DF/0134/11 3.3.2011 VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava stravné lístky 16686,75
DF/0136/11 4.3.2011 Mesto Krupina poplatok za komunálny odpad 200,-
DF/0137/11 4.3.2011 Stredosl.vodár.spol. a.s. B. Bystrica vodné a stočné 182,63
DF/0138/11 4.3.2011 Mesto Veľký Krtíš prevádzkové náklady 508,28
DF/0139/11 4.3.2011 Mesto Veľký Krtíš nájomné a prev. náklady 1272,93
DF/0140/11 7.3.2011 KR PZ Ban. Bystrica ochrana objektu 3,95
DF/0141/11 7.3.2011 KR PZ Ban. Bystrica ochrana objektu 3,95
DF/0142/11 7.3.2011 ÚPSVaR Zvolen prevádzkové náklady 593,50
DF/0143/11 7.3.2011 Obvodný úrad Ban. Bystrica prevádzkové náklady 1390,-
DF/0144/11 7.3.2011 KR PZ Ban. Bystrica ochrana objektu 43,81
DF/0145/11 7.3.2011 KR PZ Ban. Bystrica ochrana objektu 3,98
DF/0146/11 7.3.2011 T-Com Bratislava telefónne poplatky 220,32
DF/0147/11 7.3.2011 ASF s.r.o. Valaská upratovacie služby 250,54
DF/0148/11 7.3.2011 Mesto Revúca daň z nehnuteľnosti 280,21
DF/0149/11 7.3.2011 Trifit s.r.o. Ban. Bystrica oprava kopírovacieho stroja 494,59
DF/0150/11 7.3.2011 SSE a.s. Žilina dodávka elektr. energie 851,-
DF/0151/11 7.3.2011 SSE a.s. Žilina dodávka elektr. energie 372,-
DF/0152/11 7.3.2011 SSE a.s. Žilina dodávka elektr. energie 254,-
DF/0153/11 7.3.2011 SSE a.s. Žilina dodávka elektr. energie 228,-
DF/0154/11 8.3.2011 VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava stravné lístky 65,55
DF/0155/11 8.3.2011 Stredosl.vodár.spol. a.s. B. Bystrica vodné a stočné 103,30
DF/0156/11 9.3.2011 G.P.S. spol. s r.o. Zvolen ROEP Povrazník 3404,16
DF/0157/11 7.3.2011 SSE a.s. Žilina dodávka elektr. energie 26,71
DF/0158/11 10.3.2011 belasaNET s.r.o. Moldava n/Bodv. upratovacie služby 1553,26
DF/0159/11 10.3.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 1613,06
DF/0160/11 10.3.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 539,06
DF/0161/11 10.3.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 292,96
DF/0162/11 10.3.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 355,50
DF/0163/11 10.3.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 213,16
DF/0165/11 11.3.2011 Mesto Brezno poplatok za znečisťovanie ovzdušia 7,-
DF/0166/11 15.3.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 572,16
DF/0167/11 15.3.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 321,16
DF/0168/11 15.3.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 638,56
DF/0169/11 15.3.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 226,06
DF/0170/11 15.3.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 258,06
DF/0172/11 15.3.2011 Juriga Slovakia s.r.o. Bratislava prevádzka a údržba kotolní 1650,-
DF/0175/11 17.3.2011

Slovenská pošta a.s., B.Bystrica

poštovné 604,56
DF/0176/11 17.3.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 193,36
DF/0177/11 17.3.2011 Trifit s.r.o. Ban. Bystrica oprava kopírovacieho stroja 419,04
DF/0178/11 17.3.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 400,86
DF/0179/11 17.3.2011 SLOVANET a.s. Bratislava telefónne poplatky 556,97
DF/0180/11 17.3.2011 Brantner Gemer s.r.o. Rim. Sobota plastový kontajner 300,-
DF/0181/11 17.3.2011 Mesto Brezno daň z nehnuteľnosti 948,44
DF/0182/11 22.3.2011 Bytes s.r.o. Detva nájomné 2302,-
DF/0183/11 22.3.2011 Trifit s.r.o. Ban. Bystrica oprava kopírovacieho stroja 419,14
DF/0184/11 22.3.2011 Trifit s.r.o. Ban. Bystrica oprava kopírovacieho stroja 304,18
DF/0185/11 22.3.2011 Str.odborná škola B.Bystrica Stravné lístky 315,-
DF/0187/11 22.3.2011 IVES Košice licencia na programy 227,04
DF/0188/11 29.3.2011 EURO GEO s.r.o. Košice ROEP Stará Bašta 4364,58
DF/0189/11 30.3.2011 Mesto Rimavská Sobota poplatok za znečisťovanie ovzdušia 23,23
DF/0193/11 30.3.2011 REBUME-Širáň Ján, Lovčica-Trubín odborná prehliadka a skúška bleskozvodu 50,-
DF/0194/11 30.3.2011 Mesto Veľký Krtíš poplatok za komunál. odpady 429,-
DF/0195/11 30.3.2011 Mesto Revúca poplatok za komunál. odpady 164,98
DF/0196/11 30.3.2011 Mesto Detva poplatok za komunál. odpady 356,47
DF/0199/11 31.3.2011 Mesto Rimavská Sobota poplatok za znečisťovanie ovzdušia 6,97
DF/0200/11 31.3.2011 Mesto Lučenec daň z nehnuteľnosti 275,67

Návrat na začiatok

 • Apríl 2011
Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Predmet faktúry Fakturovaná suma v €
DF/0201/11 1.4.2011 Mesto Veľký Krtíš prevádzkové náklady 508,28
DF/0202/11 1.4.2011 Mesto Veľký Krtíš nájomné a prev. náklady 1272,93
DF/0203/11 1.4.2011 Trifit s.r.o. Ban. Bystrica oprava kopírovacieho stroja 263,98
DF/0204/11 1.4.2011 belasa IT s.r.o. Moldava n/Bodv. upratovacie služby 1682,69
DF/0205/11 1.4.2011 IPS Staving s.r.o. B. Bystrica oprava WC a vodovod. batérií 2397,33
DF/0206/11 1.4.2011 Str.odborná škola B.Bystrica stravné lístky 39,-
DF/0207/11 1.4.2011 BK TECH s.r.o. Ban. Bystrica oprava a prekládka klim. jednotky 667,20
DF/0208/11 1.4.2011 Vojtech Bednár - Autodoprava, Lučenec preprava 44,90
DF/0209/11 1.4.2011 VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava stravné lístky 13383,60
DF/0210/11 4.4.2011 Ministerstvo obrany SR refund. elektrickej energie 1500,-
DF/0211/11 4.4.2011 SPP a.s. Bratislava dodávka plynu 3913,-
DF/0212/11 4.4.2011 Trifit s.r.o. Ban. Bystrica oprava kopírovacieho stroja 445,39
DF/0213/11 4.4.2011 Trifit s.r.o. Ban. Bystrica oprava kopírovacieho stroja 50,40
DF/0214/11 4.4.2011 Obvodný úrad Ban. Bystrica vyučtovanie prevádzkových nákladov 1428,62
DF/0215/11 5.4.2011 Trifit s.r.o. Ban. Bystrica oprava kopírovacieho stroja 495,70
DF/0216/11 5.4.2011 Trifit s.r.o. Ban. Bystrica oprava kopírovacieho stroja 309,19
DF/0217/11 6.4.2011 ASF s.r.o. Valaská upratovacie služby 249,65
DF/0218/11 7.4.2011 Ing. Ján Jankovič, Revúca kontrola hasiacich prístrojov 15,-
DF/0219/11 4.4.2011 Krajský pozemkový úrad v B. Bystrici prevádzkové náklady 3561,75
DF/0220/11 7.4.2011 KR PZ Ban. Bystrica ochrana objektu 3,98
DF/0221/11 7.4.2011 KR PZ Ban. Bystrica ochrana objektu 3,95
DF/0222/11 7.4.2011 KR PZ Ban. Bystrica ochrana objektu 3,95
DF/0223/11 7.4.2011 ÚPSVaR Zvolen prevádzkové náklady 593,50
DF/0224/11 7.4.2011 Obvodný úrad Ban. Bystrica prevádzkové náklady 1390,-
DF/0225/11 7.4.2011 Mesto Banská Štiavnica poplatok za komunál. odpady 251,85
DF/0226/11 7.4.2011 Slov. spol. geodetov a kartografov vložné Geodetické dni 450,-
DF/0227/11 8.4.2011 Bytové hospod. s.r.o. Revúca oprava vodovodnej batérie 14,84
DF/0228/11 6.4.2011 Ing. Katarína Ádámová, geodet.kanc., Rim. Sobota ROEP Vyšná Pokoradz 3008,78
DF/0229/11 11.4.2011 BK TECH s.r.o. Ban. Bystrica oprava klim. jednotky 571,38
DF/0230/11 11.4.2011 Renáta Moravčíková - RM-Servis B. Bystrica výmena zimných pneumatík 58,-
DF/0231/11 11.4.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 2203,96
DF/0232/11 11.4.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 643,80
DF/0233/11 11.4.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 504,66
DF/0235/11 12.4.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 1013,06
DF/0236/11 12.4.2011 LIVONEC s.r.o. B. Bystrica kontrola has. prístrojov 6,12
DF/0237/11 11.4.2011 LIVONEC s.r.o. B. Bystrica likvidácia has. prístrojov 7,20
DF/0238/11 12.4.2011 SSE a.s. Žilina dodávka elektr. energie 851,-
DF/0239/11 12.4.2011 SSE a.s. Žilina dodávka elektr. energie 372,-
DF/0240/11 12.4.2011 SSE a.s. Žilina dodávka elektr. energie 254,-
DF/0241/11 12.4.2011 SSE a.s. Žilina dodávka elektr. energie 228,-
DF/0242/11 13.4.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 1010,26
DF/0243/11 14.4.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 480,26
DF/0244/11 14.4.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 471,86
DF/0245/11 14.4.2011 Elis s.r.o. Ban. Bystrica oprava UPS 124,46
DF/0246/11 14.4.2011 Slavomír Orlay ORBIS Dolná Strehová preprava 60,-
DF/0247/11 14.4.2011 Bytové hospod. s.r.o. Revúca prenájom a prevádzkové náklady 4622,50
DF/0248/11 14.4.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 1240,26
DF/0249/11 14.4.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 1271,96
DF/0250/11 14.4.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 623,46
DF/0251/11 14.4.2011 ŠEVT a.s. Bratislava toaletný papier 107,23
DF/0252/11 14.4.2011 ŠEVT a.s. Bratislava kancelársky materiál 96,88
DF/0253/11 14.4.2011 ŠEVT a.s. Bratislava kancelársky materiál 123,76
DF/0254/11 15.4.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 627,46
DF/0255/11 15.4.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 1245,46
DF/0256/11 14.4.2011 SLOVANET a.s. Bratislava telefónne poplatky 475,25
DF/0257/11 14.4.2011 GZ REAL a.s. Považská Bystrica nájomné 769,-
DF/0258/11 14.4.2011 Juriga Slovakia s.r.o. Bratislava prevádzka a údržba kotolní 1650,-
DF/0259/11 18.4.2011 ORANGE a.s. Bratislava mobilné telefóny 100,84
DF/0260/11 18.4.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 439,66
DF/0261/11 18.4.2011 Mesto Banská Bystrica daň z nehnuteľnosti 2901,04
DF/0262/11 18.4.2011 Akadémia vzdelávania Lučenec školenie vodičov 45,-
DF/0263/11 15.4.2011 ÚPSVaR Banská Štiavnica prevádzkové náklady 136,09
DF/0264/11 28.4.2011 Július Jurašík Klempo-Deratex, Rim. Sobota kominárske práce 93,60
DF/0265/11 19.4.2011 Tempo Kondela s.r.o. B. Bystrica kancelárske kreslo 176,-
DF/0266/11 26.4.2011 Trifit s.r.o. Ban. Bystrica oprava kopírovacieho stroja 57,77
DF/0267/11 26.4.2011 Stredosl.vodár.spol. a.s. B. Bystrica vodné a stočné 34,68
DF/0268/11 26.4.2011 Stredosl.vodár.spol. a.s. B. Bystrica vodné a stočné 108,65
DF/0270/11 27.4.2011 G.P.S. spol. s r.o. Zvolen ROEP D. Harmanec 4257,47
DF/0271/11 27.4.2011 Stredosl.vodár.spol. a.s. B. Bystrica vodné a stočné 63,53
DF/0272/11 28.4.2011 Július Jurašík Klempo-Deratex, Rim. Sobota kominárske práce 46,80
DF/0273/11 27.4.2011 Siman a Jorčík spol. s r.o. Brezno ROEP Kopráš 4591,72
DF/0274/11 27.4.2011 Ing. František Truhan, Zvolen ROEP Počúvadlo 4811,70
DF/0275/11 27.4.2011 Ing. František Truhan, Zvolen ROEP Pondelok 8368,20
DF/0290/11 29.4.2011 Trifit s.r.o. Ban. Bystrica tonery 6262,34

 

Návrat na začiatok

 • Máj 2011
Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Predmet faktúry Fakturovaná suma v €
DF/0281/11 2.5.2011 SPP a.s. Bratislava dodávka plynu 3913,-
DF/0282/11 2.5.2011 VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava stravné lístky 15974,25
DF/0310/11 11.5.2011 Geodetické služby s.r.o., Žiar n/Hr. ROEP Banská Hodruša 9165,80
DF/0324/11 17.5.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 3534,96
DF/0332/11 19.5.2011 Mišík geodetická kancelária s.r.o. Lučenec ROEP Hr. Zalužany 11698,75
DF/0333/11 24.5.2011 Min. obrany SR, Zvolen záloha za teplo 3000,-
DF/0335/11 24.5.2011 Geopoz s.r.o. Banská Bystrica ROEP Môlča 20839,73
DF/0336/11 25.5.2011 Ing. Katarína Ádámová, geodet.kanc., Rim. Sobota ROEP Rim. Baňa 9741,11

 

Návrat na začiatok

 • Jún 2011
Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Predmet faktúry Fakturovaná suma v €
DF/0339/11 1.6.2011 ORNTH s.r.o. Banská Bystrica ROEP Oravce 6748,92
DF/0340/11 1.6.2011 GEOPRIS spol. s r.o., Ban. Bystrica ROEP Korytárky 21673,68
DF/0342/11 2.6.2011 Mišík geodetická kancelária s.r.o. Lučenec ROEP Hrabovo 10443,52
DF/0343/11 3.6.2011 SPP a.s. Bratislava dodávka plynu 3913,-
DF/0344/11 2.6.2011 VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava stravné lístky 16162,35
DF/0348/11 2.6.2011 G.P.S. spol. s r.o., Zvolen ROEP Dúbravica 4181,35
DF/0356/11 1.6.2011 Bytes s.r.o. Detva vyúčtovanie nákladov 6547,16
DF/0371/11 14.6.2011 GPS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa ROEP Kriváň 10460,27
DF/0372/11 14.6.2011 GPS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa ROEP Muránska Huta 6402,19
DF/0374/11 10.6.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 3858,06
DF/0390/11 21.6.2011 A-ZENIT, s.r.o. Rim. Sobota ROEP Čerenčany 2426,78
DF/0396/11 23.6.2011 Siman a Jorčík spol. s r.o. Brezno ROEP Nemecká 41169,51
DF/0397/11 23.6.2011 Siman a Jorčík spol. s r.o. Brezno ROEP Revúcka Lehota 4738,96

 

Návrat na začiatok

 • Júl 2011
Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Predmet faktúry Fakturovaná suma v €
DF/0402/11 4.7.2011 Krajský pozem. úrad Ban. Bystrica prevádzkové náklady 3561,75
DF/0405/11 4.7.2011 VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava stravné lístky 14438,10
DF/0406/11 6.7.2011 Trifit s.r.o. Ban. Bystrica tonery 9297,83
DF/0412/11 7.7.2011 SPP a.s. Bratislava dodávka plynu 3913,-
DF/0420/11 11.7.2011 SSE a.s., Žilina elektrická energia 3234,-
DF/0427/11 12.7.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 3862,26
DF/0437/11 14.7.2011 ŠEVT a.s. Bratislava papier a obálky 4323,64
DF/0447/11 21.7.2011 Igor Láska, Veľký Krtíš ROEP Kameňany 21757,36
DF/0448/11 21.7.2011 ORNTH s.r.o. Ban. Bystrica ROEP Telgárt 52720,18
DF/0450/11 28.7.2011 Bytové hospod. s.r.o. Revúca prevádzkové náklady 4742,50

 

Návrat na začiatok

 • August 2011

 

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Predmet faktúry Fakturovaná suma v €
DF/0458/11 2.8.2011 VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava stravné lístky 14275,65
DF/0463/11 4.8.2011 SSE a.s., Žilina elektrická energia 3016,-
DF/0464/11 3.8.2011 SPP a.s. Bratislava dodávka plynu 3913,-
DF/0474/11 9.8.2011 Ladislav Filip-GEOMAP, Čebovce ROEP Sušany 3641,40
DF/0477/11 10.8.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 3852,06
DF/0500/11 23.8.2011 Siman a Jorčík spol. s r.o. Brezno ROEP Ratkovské Bystré 4341,52

Návrat na začiatok

 • September 2011
Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Predmet faktúry Fakturovaná suma v €
DF/0510/11 6.9.2011 VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava stravné lístky 15169.60
DF/0511/11 6.9.2011 SPP a.s. Bratislava dodávka plynu 3913,-
DF/0523/11 14.9.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 3361,96
DF/0543/11 27.9.2011 Bytové hospod. s.r.o. Revúca prevádzkové náklady 4507,22

Návrat na začiatok

 • Október 2011
Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Predmet faktúry Fakturovaná suma v €
DF/0545/11 3.10.2011 Siman a Jorčík spol. s r.o. Brezno ROEP Revúcka Lehota 7108,43
DF/0546/11 4.10.2011 SPP a.s. Bratislava dodávka plynu 3913,-
DF/0549/11 4.10.2011 VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava stravné lístky 18829,-
DF/0568/11 12.10.2011 Krajský pozem. úrad Ban. Bystrica prevádzkové náklady 3561,75
DF/0575/11 17.10.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 3090,06
DF/0583/11 12.10.2011 Trifit s.r.o. Ban. Bystrica tonery 11470,82
DF/0595/11 26.10.2011 ŠEVT a.s. Bratislava papier a obálky 4532,44

Návrat na začiatok

 • November 2011
Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Predmet faktúry Fakturovaná suma v €
DF/0603/11 7.11.2011 SPP a.s. Bratislava dodávka plynu 3913,-
DF/0609/11 3.11.2011 VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava stravné lístky 18088,-
DF/0629/11 10.11.2011 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica poštovné 3336,56
DF/0671/11 29.1.2011 Siman a Jorčík spol. s r.o. Brezno ROEP Dubovec 4418,-
DF/0674/11 24.11.2011 Ladislav Filip-GEOMAP, Čebovce ROEP Bystrička 3141,60

Návrat na začiatok

 • December 2011
Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Predmet faktúry Fakturovaná suma v €
DF/0677/11 1.12.2011 Geopoz s.r.o. Ban. Bystrica ROEP Ľubietová 17114,88
DF/0690/11 5.12.2011 VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava stravné lístky 19220,40
DF/0694/11 5.12.2011 SPP a.s. Bratislava dodávka plynu 3913,-
DF/0712/11 7.12.2011 Min. obrany SR, Zvolen dodávka tepla 3000,-
DF/0723/11 8.12.2011 ÚPSVaR Banská Štiavnica prevádzkové náklady 3704,91
DF/0725/11 12.12.2011 GEOPRIS s.r.o. Ban. Bystrica ROEP Malachov 4124,64
DF/0748/11 14.12.2011 Bytové hospodárstvo s.r.o. Revúca prevádzkové náklady 4507,22
DF/0753/11 13.12.2011 ORNTH s.r.o. Ban. Bystrica ROEP Šumiac 18410,09
DF/0754/11 14.12.2011 EURO GEO s.r.o. Košice ROEP Stará Bašta 6546,87
DF/0792/11 22.12.2011 Trifit s.r.o. Ban. Bystrica tonery 21442,60
DF/0795/11 23.12.2011 Topico s.r.o. Ban. Bystrica kopírovacie stroje 5435,28
DF/0809/11 27.12.2011 ŠEVT a.s. Bratislava papier, obálky 12262,40
DF/0810/11 27.12.2011 ŠEVT a.s. Bratislava kancelársky materiál 5530,49
DF/0821/11 19.12.2011 PosAm spol. s r.o. Bratislava výpočtová technika 96348,02

Návrat na začiatok

 

Aktualizované 15.03.2013