Predsedníčka - Ing. Mária Frindrichová

Dňom 01.07.2012 bola vymenovaná vládou Slovenskej republiky do funkcie predsedníčky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Ing. Mária Frindrichová

predsedníčka

Osobné údaje:
Meno, priezvisko: Ing. Mária Frindrichová
Narodená: 23.decembra 1960 v Lovčiciach
Trvalé bydlisko: Bernolákovo
Stav: vydatá, dve deti
Ukončené vzdelanie: Slovenská vysoká škola technická v Bratislave, stavebná fakulta, odbor geodézia a kartografia
  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 07.03.2013