Podpredseda - Ing. Ľubomír Suchý

Dňom 16.07.2012 bol vymenovaný vládou Slovenskej republiky do funkcie podpredsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Ing. Ľubomír Suchý

podpredseda

Osobné údaje:
Meno, priezvisko: Ing. Ľubomír Suchý
Narodený: 7. septembra 1959 v Trenčianskych Tepliciach
Trvalé bydlisko: Bratislava
Stav: ženatý, dve deti
Ukončené vzdelanie: Slovenská vysoká škola technická v Bratislave, stavebná fakulta, odbor geodézia a kartografia
  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 07.03.2013